Klonowanie - czym jest i na czym polega? Klonowanie ludzi, zwierząt i roślin

KlonowanieW połowie lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia rozpoczął się rozwój technik sztucznej rekombinacji DNA, w wyniku której powstają cząsteczki DNA o nowych układach sekwencji zasad. Metody sztucznej rekombinacji DNA opracowano początkowo w celu umożliwienia uczonym pozyskiwania wielkiej liczby kopii dowolnego fragmentu DNA o specyficznej sekwencji. Dzisiaj można powielać wybrany fragment DNA posługując się kilkoma metodami. Większość z nich wymaga wprowadzenia obcego DNA do komórek mikroorganizmów.

Więcej…

 

Nanotechnologia - definicja i zastosowanie

NanotechnologiaNanotechnologią nazywamy naukę, która zajmuje się tworzeniem nanostruktur, czyli struktur na poziomie pojedynczych atomów oraz cząsteczek w celu kontrolowania wielu struktur już na poziomie cząsteczkowym. Daje to możliwość lepszego ich poznania oraz korygowania ich pracy. Zwiększa się również ich funkcjonalność oraz użyteczność.

Więcej…

   

Logistyka, system logistyczny

LogistykaBudowa wydolnego i w pełni profesjonalnego systemu logistycznego wymaga zastosowanie odpowiednich procedur, które są niezbędne w uporządkowaniu oraz wyodrębnieniu podstawowych struktur systemów i podsystemów. Gruntowne analizy rynku wykazują, iż przy tego typu operacjach gospodarczych będą pojawiały się konflikty pomiędzy podsystemami, a zadaniem logistyki jest ich likwidowanie bądź ograniczenie i łagodzenie tych spięć.

Więcej…

 

Promieniowanie UV - definicja, rodzaje, UVA, UVB, UVC. Wpływ UV na skórę

Promieniowanie UV, UVA, UVB, UVCDefinicja promieniowania mówi, że jest to określony strumień fal lub cząstek wysyłanych przez konkretne ciało. Istnieje kilka głównych rodzajów promieniowania UV. Zaliczamy do nich: UVA, UVB, UVC. Więcej informacji na ich temat znajduje się poniżej w artykule.

Więcej…