Tradycyjne obrabiarki i obrabiarki CNC - różnice i podobieństwa

ObrabiarkaWymierne porównanie klasycznych obrabiarek konwencjonalnych oraz obrabiarek sterowanych za pomocą komputera wymaga uwzględnienia wielu elementów i parametrów, z których wynikają różnice pomiędzy poszczególnymi modelami. Budowa obu rodzajów obrabiarek w generalnym zarysie nie różni się znacząco, a zdecydowanie najistotniejsza odmienność polega na obsłudze takiego urządzenia.

W przypadku obrabiarek wyposażonych w system sterowania CNC, każde działanie określonych podzespołów jest narzucane, obliczane i ściśle kontrolowane przez komputer, zaś w przypadku konwencjonalnych odpowiedników - przez człowieka.

Różnice pomiędzy obrabiarkami

Najbardziej zrozumiała i prawdopodobnie najistotniejsza różnica polega na rodzaju sterowania danym modelem obrabiarki. Konwencjonalne maszyny wykorzystując tradycyjne rozwiązania, czyli za obsługę maszyny odpowiedzialny jest specjalnie oddelegowany pracownik. Analizuje on konkretne zlecenie, ustawiając maszynę na podstawie fachowego rysunku. To on zajmuje się przedmiotem podlegającym procesowi obróbki, zakładając go na obrabiarkę konwencjonalną i zdejmując go z niej. W przypadku obrabiarek CNC odpowiednie programy mogą być wprowadzone nie tylko z klawiatury, ale również poprzez złącze bezpośrednie, a nawet dyskietki. Odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie obrabiarki CNC programy można zaprogramować w pamięci wewnętrznej urządzenia lub zgromadzić je na jej twardym dysku, a wszystkie dane zawiera komputer, często znacznie ułatwiający diagnozę potencjalnych błędów.

Obrabiarki CNC charakteryzuje także nieustanna informacja zwrotna na temat pracy maszyny, dzięki czemu sprawowanie nad nią kontroli staje się o wiele prostsze. Wpływa to nie tylko na komfort pracy, ale również na dokładność obróbki i jakość uzyskanych efektów. Klasyczne obrabiarki skrawające konwencjonalne wyróżnia zaś konieczność manualnej, ręcznej kontroli przedmiotów poddawanych procesowi obróbki. To oddelegowany pracownik musi dokładnie zmierzyć i ocenić, czy dany owoc pracy został wykonany na satysfakcjonującym poziomie.

CNC to często rozwiązanie bardzo opłacalne

Głównym czynnikiem, który wpływa na opłacalność zainwestowania w obrabiarkę CNC, jest jej wydajność, wynikająca w głównej mierze ze znacznie większej szybkości skrawania. Praca z wykorzystaniem obrabiarki wyposażonej w system sterowania komputerowego jest także mniej czasochłonna, a nie ulega wątpliwości, że czas to pieniądz. Ponadto, jakość przedmiotów poddanych obróbce jest porównywalna, zmniejszeniu ulega natomiast ilość braków produkcyjnych. Zdecydowanie wyższa elastyczność produkcji, oraz krótsze cykle o charakterze produkcyjnym to kolejne walory pracy przy użyciu obrabiarek CNC.

Obrabiarki CNC to szansa na obróbkę najróżniejszych rodzajów materiałów - zakup odpowiedniej maszyny umożliwia pracę z drewnem, tworzywem sztucznym, sklejką, materiałami twardymi, metalami, kamieniem czy kompozytami. Ich wszechstronność jest wręcz nieoceniona, tym bardziej, że charakteryzuje jest wysoka jakość wykończenia.

Źródło: www.autolabel.com.pl.

Komentarze