Mechanizm działania IPL

Technologia IPLUrządzenia z intensywnym pulsacyjnym światłem (IPL) to nielaserowe źródła światła o wysokiej intensywności, które wykorzystują lampy błyskowe o dużej mocy wyjściowej, aby uzyskać szeroką długość fali niekoherentnego światła, zwykle w zakresie od 500 do 1200 nm. Strumienie świetlne generowane przez większość współczesnych urządzeń są wytwarzane przez emisje prądu elektrycznego przechodzącego przez komorę wypełnioną gazem ksenonowym.

Wyjście światła jest następnie kierowane w stronę dalszego końca głowicy, co z kolei uwalnia impuls energii na powierzchnię skóry przez szafir lub blok kwarcowy. Poszczególne systemy wykorzystują różne systemy chłodzenia, takie jak rozpylanie kriogeniczne, chłodzenie stykowe lub wymuszone chłodzone powietrze, w celu ochrony naskórka w kontakcie z kryształem przewodzącym głowicy. Poszczególne impulsy świetlne mają określony czas trwania, natężenie i rozkład widmowy pozwalający na kontrolowane i ograniczone dostarczanie energii do tkanki.

Zastosowanie IPL w dermatologii opiera się na założeniu, że niektóre cele absorpcji energii (chromofory) są w stanie absorbować energię z tego szerokiego spektrum długości fali światła (pasma absorpcji) bez wyłącznego celowania w ich najwyższy punkt absorpcji. Podstawa robocza IPL opiera się na zasadzie selektywnej fototermolizy, w której uszkodzenia wywołane promieniowaniem termicznym ograniczają się do wybranych warstw na poziomie strukturalnym komórki lub tkanki. Tkanki otaczające te ukierunkowane struktury, w tym leżące lub sąsiadujące komórki, są oszczędzane, potencjalnie zmniejszając niespecyficzne, rozległe uszkodzenia termiczne.

Trzy główne chromofory (hemoglobina, woda i melanina) w ludzkiej skórze mają szerokie szczyty absorpcji energii świetlnej. Dlatego też monochromatyczność wiązki światła nie jest warunkiem wstępnym selektywnego ogrzewania docelowych struktur w ludzkiej skórze. Szeroki zakres długości fal wyładowywanych z urządzenia IPL prowadzi do równoczesnej emisji fal zielonej, żółtej, czerwonej i podczerwieni, umożliwiając jednoczesne kierowanie różnych chromoforów. Większość obecnie dostępnych urządzeń do emisji IPL można jednak ograniczyć na niższym końcu widma emisyjnego za pomocą filtrów dichroicznych lub "odciętych", aby bardziej selektywnie celować w pożądane elementy komórkowe lub strukturalne.

Chociaż większość urządzeń IPL ma jeden lub dwa filtry odcinające, dostępne filtry odcięcia obejmują 515, 550, 560, 570, 590, 615, 645, 690 i 755 nm i działają przez blokowanie emisji światła o krótszej długości fali. Oprócz długości fali, szeroki zakres innych parametrów leczenia, w tym czas trwania impulsu, sekwencje impulsów i czas opóźnienia impulsu, można dostosować na większości urządzeń, zapewniając użytkownikom większą wszechstronność i precyzję. Dlatego jedną atrakcyjną cechą urządzeń IPL jest ich zdolność do traktowania różnych celów za pomocą tego samego urządzenia poprzez stosowanie różnych filtrów. Inną dobrze rozpoznaną zaletą urządzeń IPL jest stosunkowo duża powierzchnia ich głowic i szybkość obróbki, pozwalająca ograniczyć do minimum całkowitą liczbę impulsów i umożliwiająca szybkie leczenie dużych obszarów anatomicznych. Niemniej jednak, większe końcówki i rozmiary głowic mogą stwarzać potencjalne problemy z manewrowaniem podczas obróbki nierównych powierzchni skóry.

Istnieją urządzenia, które łączą w sobie energię optyczną, intensywne światło impulsowe (IPL) z częstotliwością radiową (RF). Celem tej technologii jest wykorzystanie mniejszej ilości energii. Niższa fluencja energii optycznej pozwala na bezpieczniejsze leczenie ciemniejszych i opalonych typów skóry. Energia RF jest dostarczana za pomocą elektrod bipolarnych i jest zależna od elektrycznych właściwości tkanki. Energia powoduje objętościowe nagrzanie tkanki i jest mierzona w J/cm3. Wytworzony prąd jest zgodny z drogą o najniższej impedancji pomiędzy dwiema elektrodami, niezależnie od chromoforów docelowych. Ponieważ RF jest niezależna od chromoforu, pacjenci z ciemniejszymi typami skóry mogą być bezpiecznie leczeni. Technologia ta zapewnia również korzyści w usuwaniu włosów różnej barwy, w oparciu o fakt, że energia RF bezpośrednio ogrzewa mieszek włosowy.

Źródła:

Komentarze