Kruszywa naturalne i sztuczne

Kruszywa naturalne i sztuczneNa rynku dostępne są kruszywa naturalne i sztuczne. Wybór kruszywa jest ściśle związany z jego zastosowaniem.

Do wyboru mamy te powstałe w naturalny lub sztuczny sposób, charakteryzujące się różną odpornością na czynniki zewnętrzne, rozmiarem i surowcem, z którego powstały. Każde kruszywo bez względu na jego pochodzenie jest materiałem sypkim.

Ze względu na sposób powstawania kruszywa dzielimy na:

Kruszywa naturalne

Kruszywa naturalne uzyskane na skutek erozji skał, lub rozdrobnione w sposób mechaniczny. Są to małe okruchy skalne pochodzenia mineralnego. Występują w dwóch postaciach surowej i uszlachetnionej, te z kolei zostają poddane procesom przesiewania, płukania z zanieczyszczeń pylistych. Kruszywa te są wydobywane najczęściej z dna rzek, jezior i kopalni piasku, oraz żwiru.

Kruszywa sztuczne

Kruszywa sztuczne powstały w procesie obróbki termicznej i modyfikacji minerałów (kruszywa mineralne) lub są wytwarzane z recyklingu. Do ich wytworzenia wykorzystuje się różnego rodzaju materiały budowlane, które zostały poddane odpowiednim procesom przetwarzania i obróbki mechanicznej.

Wszystkie kruszywa podlegają również podziałowi ze względu na wielkość uziarnienia.

Rozróżniamy:
- drobne o wymiarach ziaren mniejszych lub równych 4 mm;
- grube, które z kolei dzielimy na: ziarna większe niż 2 mm, ziarna większe niż 4 mm;

Kruszywa sztuczne podlegają podziałowi ze względu na sposób wytwarzania i materiał z którego powstały:
- uzyskane w procesie obróbki termicznej surowców mineralnych: glinoporyt, keramzyt
- uzyskane z recyklingu odpadów przemysłowych, nie poddane żadnym obróbkom np.: żużel paleniskowy, żużel wielkopiecowy.

Źródło:

Komentarze