Jak zapobiegać korozji metali?

Korozja metaliKorozja to proces stopniowego niszczenia materiału. Zachodzi między jego powierzchnią oraz otaczającym środowiskiem.

Wyróżnia się cztery główne typy korozji, różniące się głównie przebiegiem:

  • korozję chemiczną;
  • korozję elektrochemiczną;
  • korozję mikrobiologiczną;
  • korozję fizyczną.

Zjawisko to w szczególnie niebezpieczny sposób działa na wszelkiego rodzaju maszyny oraz urządzenia. Szybkość przenoszenia się "korozyjnego zniszczenia" zależy od materiału a także czynników środowiskowych. Ulegają jej metale oraz ich stopy, jednak nie metale szlachetne. W celu ochrony przed korozją stosuje się rozmaite metody, z których do najpopularniejszych należy lakierowanie, chromowanie czy też cynkowanie.

Ochrona przed korozją

Do zadań niemożliwych wręcz należy całkowite uniknięcie korozji. W praktyce dąży się zatem maksymalnego ograniczenia skutków niszczenia korozyjnego. W tym celu stosowane jest kilka znanych metod, wśród których wyróżniają się zwłaszcza poniższe.

  1. Odpowiedni dobór materiałów do warunków pracy, tak aby uniknąć dużej różnicy potencjałów między nimi.
  2. Usuwanie składników korozjogennych (przez ich wytrącenie lub zobojętnienie). Działaniem zbliżonym jest dodanie inhibitorów korozji, które sprzyjają procesom pasywacji.
  3. Stosowanie powłok ochronnych zabezpieczających metal przed wpływami środowiska. Mogą być to powłoki metaliczne lub też niemetaliczne. Do pierwszej grupy zalicza się metale łatwo ulegające pasywacji (takie jak chrom czy też nikiel), do drugiej z kolei farby oraz lakiery ochronne, wykorzystywane często również w działaniach domowych.
  4. Zastosowanie ochrony protektorowej czyli zabezpieczenie całej powierzchni powłoką metalową. W tym celu wykorzystywane są metale bardziej aktywne od żelaza, które stanowią anodę zwartego ogniwa.
  5. Użycie ochrony katodowej czyli obniżenie potencjału elektrodowego metalu lub stopu. Metoda ta stosowana jest do zabezpieczenia głównie konstrukcji podziemnych (np. rurociągów).

Korozja w codziennym życiu

Zjawisko występuje powszechnie i narażony na jej wpływ jest każdy użytkownik przedmiotów metalowych. Istnieje jednak kilka sposobów ochrony przed nią, powodujących zwiększenie trwałości materiału.

Przede wszystkim, w miarę możliwości wybierać należy przedmioty wykonane ze stali nierdzewnej lub też aluminium. Dobrym pomysłem jest także zakup produktu wykonanego z żelaza lub stali, o ile powierzchnia materiału jest ocynkowana. To w sposób skuteczny ogranicza lub też likwiduje problem korozji.

Skuteczną formą ochrony przed nią jest także zastosowanie powłoki z farby nieorganicznej. Dodatkowa warstwa znajdująca się pomiędzy metalem a atmosferą skutecznie zabezpieczy przedmioty codziennego użytku. Ochrona oferowana w ten sposób porównywana jest często z galwanizacją metali. W przeciwieństwie do niej, nie wymaga jednak zastosowania wysokich temperatury podczas skomplikowanego procesu. Farby nakłada się w temperaturze otoczenia, podobnie jak zwykłe emalie stosowane chociażby do impregnacji drewna.

W przypadku instalacji podziemnych, koniecznie powinno zadbać się o odpowiedni drenaż. Duża wilgoć to przyczyna intensywnej korozji. Miedziane rurociągi są na nią narażone w sposób szczególny. Należy o tym pamiętać przy układaniu rur w glebie. Dobrą metodą zabezpieczającą jest tutaj ułożenie na spód drobnej warstwy żwiru lub też kamienia wapiennego.

Instalacje elektryczne ulegają korozji również bardzo szybko. Wszelkie naprawy przy akumulatorze należy zakończyć poprzez nałożenie na niego cienkiej warstwy środka smarnego. Działa on jako uszczelnienie i skutecznie chroni odkryte części metalowe.

Dla miłośników ogrodu skutecznym działaniem antykorozyjnym będzie przede wszystkim dbałość o narzędzia ogrodnicze. Każdorazowe użycie to ryzyko dostania się na nie wilgoci. Przed ponownym włożeniem do schowka, warto przetrzeć oraz wysuszyć łopatę czy też grabie. Miejsce przechowywania powinno być możliwie suche i chłodne. Nie zaleca się zostawiania narzędzi na zewnątrz, gdzie mogą nasączyć się wodą podczas opadów deszczu. Przed początkiem sezonu zimowego, zastosować można dodatkowy środek ochrony. Skutecznie wydłuży on żywotność poszczególnych przyrządów.

Źródło: www.prakton.pl.

Komentarze