Ergonomia - nauka stosowana

ErgonomiaJuż w momencie pojawienia się pojęcia ergonomii jako dyscypliny naukowej, która zajmuje się dostosowaniem pracy do możliwości psychofizycznych człowieka, jasne było że ten kierunek badań naukowych ma zdecydowanie praktyczny charakter. Nie bez powodu mówi się o ergonomii jako nauka stosowana, czyli taka która nie ogranicza się do czysto akademickich dyskusji a ma na celu tworzenie konkretnych znajdujących zastosowanie w rzeczywistości rozwiązań.

Taka jest właśnie ergonomia nauka która podkreśla jak ważne jest to by człowiek działał w środowisku które jest dostosowane do jego cech zarówno psychicznych jak i też fizycznych.

Piękne hasło trzeba mieć jeszcze środki oraz wiedzę która pozwoli je zrealizować. Tutaj przedstawiciele ergonomii łączą siły w różnych przedziałach innych nauk które chętnie dzielą się swoimi osiągnięciami by ergonomia mogła być jeszcze bardzo obecna w życiu codzienny.

Ergonomia zaczyna się w laboratoriach i komputerach

Innymi słowy nie ma ergonomii bez super komputerów, tuneli aerodynamicznych, laboratoriów, oraz szeregu innych urządzeń, programów które służą tworzeniu można rzecz przedmiotów będących głównymi akcentami w ergonomicznej rzeczywistości otaczającej człowieka. Trzeba być wdzięcznym i pełnym podziwu dla naukowców i badaczy że z taką pasją wykorzystują swoje umiejętności po to by reszta ludzkości mogła spokojnie cieszyć się tym że to co ich otacza niejako "bierze" pod uwagę to że są ludźmi. Zatem zanim cokolwiek co jest określane mianem ergonomicznego opuści zakład produkcyjny przechodzi serię testów związanych z tym w jaki sposób człowiek z takiego urządzenia czy sprzętu korzysta. Bada się właściwości takiego urządzenia i wizualizuje możliwe scenariusze korelacji i interakcji z człowiekiem.

Poza badaniami i testami czysto naukowymi przeprowadzanymi na zasadzie symulacji, również są przeprowadzana badania praktyczne na grupach testerów. W końcu docelowy odbiorca jest chyba najbardziej obiektywnym jurorem tego czy dane dobro faktycznie podpada pod hasło ergonomiczne w użyciu. Dzięki takim testom i próbom które są przeprowadzane do momentu gdy uznają prowadzący testy że wynik jest zbliżony najbardziej do optymalnego na rynek trafiają produkty zupełnie nowej jakości.

Komentarze