Diody prostownicze - jak działają i do czego służą?

Diody prostowniczeDiody prostownicze to jeden z najczęściej spotykanych podzespołów elektronicznych, ponieważ znajdują zastosowanie praktycznie we wszystkich urządzeniach, które potrzebują zasilania prądem sieciowym. Za ich sprawą działanie tych urządzeń jest możliwe, ponieważ o ile w sieci płynie prąd zmienny, to urządzenia elektroniczne działają na prądzie stałym. Nietrudno się zatem domyślić, jakie jest zadanie diody prostowniczej.

Dioda prostownicza - charakterystyka i rodzaje

Według definicji technicznej, diody prostownicze to półprzewodnikowe elementy pasywne o pojedynczym złączu PN, których zadaniem jest przede wszystkim przekształcenie prądu zmiennego w jednokierunkowy prąd stały. Ich najważniejszą cechą jest zdolność do przewodzenia prądu charakteryzującego się dużym natężeniem. Diody prostownicze dzielą się przede wszystkim na diody:

  • małej mocy
  • średniej mocy
  • dużej mocy

Materiałem, z jakiego obecnie najczęściej są budowane diody prostownicze, jest krzem, który charakteryzuje się o wiele lepszymi parametrami niż wcześniej stosowany german. Dzięki nim gęstość prądu w diodach krzemowych może osiągnąć wartość dwukrotnie większą niż w germanowych, przy czterokrotnie większym napięciu roboczym. A wszystko to przy mniejszych rozmiarach i z o wiele większą odpornością na wysokie temperatury.

Inne diody - rodzaje

Przy diodach prostowniczych półprzewodnikowych warto wspomnieć także o diodach stabilizacyjnych (tzw. diody Zenera), których głównym zadaniem jest zabezpieczenie elementów elektronicznych przed przepięciami (gwałtowne skoki napięcia). A także o diodach sygnałowych i specjalnych np. diody Schottky’ego, które działają jak diody prostownicze krzemowe, ale odznaczają się o wiele niższym napięciem progowym, dużą stabilnością oraz małą bezwładnością. Są stosowane w energoelektronice, a także układach logicznych.

Dioda prostownicza - zastosowanie

Diody prostownicze mają niezwykle szerokie zastosowanie i są tak naprawdę jednym z najpowszechniej spotykanych podzespołów elektronicznych. Są one potrzebne do działania wszelkiego rodzaju urządzeń elektrycznych, w zasilaczach czy ładowarkach, które są zasilane z gniazda elektrycznego lub ładowane poprzez sieć energetyczną. Jak mówi ich nazwa, prostują one prąd przemienny, na prąd stały, a w zależności od rodzaju mogą także pełnić funkcję stabilizatora i zabezpieczenia przed przepięciami.

Dioda prostownicza jak podłączyć?

Sposób podłączenia diody prostowniczej zależy od tego, jaki chcemy uzyskać efekt. Dla przykładu, jeśli zależy nam na zwiększeniu obciążalności prądowej, stosuje się równoległe łączenie diod prostowniczych. Za względu na konieczność symetrycznego obciążenia, połączone diody muszą mieć takie same charakterystyki prądowo-napięciowe w kierunku przewodzenia. To z kolei wymaga przeprowadzenia selekcji diod. Rozwiązaniem tego problemu są układy rezystorowe, które wyrównują rozpływ prądów.

Natomiast jeśli chcemy zwiększyć napięcie wsteczne, stosuje się szeregowe łączenie diod. W tym przypadku jednak należy dobrać diody pod względem identycznej charakterystyki prądowo-napięciowej w kierunku zaporowym. Znajdują tutaj zastosowanie układy wyrównujące rozkład napięcia, którymi są np. dzielniki rezystancyjno-pojemnościowe.

Źródło: www.micros.com.pl.

Komentarze