Czym właściwie są ekrany akustyczne?

Ekrany akustyczneEkran akustyczny, nazywany również dźwiękochłonnym to przeszkoda, naturalna lub sztucznie wytworzona przez człowieka, której główną funkcją jest tłumienie hałasu.

Powstały one w wyniku zapotrzebowania na ograniczenie hałasu, głównie związanego z ciągłym rozwojem motoryzacyjnym i komunikacyjnym.

Jak to działa?

Ekran dźwiękochłonny jest skuteczną przeszkodą dla źródła hałasu, w szczególności tego pochodzącego z ruchliwej drogi. Użycie takiego ekranu powoduje powstanie cienia akustycznego (zjawisko nazywane również ekranowaniem akustycznym), dzięki niemu poziom hałasu jest tłumiony i o wiele mniejszy. Przeszkody te lokalizowane są blisko źródła hałasu, a w przypadku dróg, na samej krawędzi jezdni.

Od czego zależy skuteczność ekranów dźwiękochłonnych?

Tak wysoką użyteczność ekrany akustyczne zawdzięczają przede wszystkim swoim dwóm podstawowym parametrom fizycznym, tj. współczynnikowi pochłaniania dźwięku, a także izolacyjności akustycznej.

Pierwszy z wyżej wymienionych odpowiedzialny jest za ilość energii akustycznej, która przedostanie się przez ekran do strefy, którą ochrania.

Drugi z wyżej wymienionych parametrów odpowiada za ilość energii fali dźwiękowej, która ponownie odbija się w stronę źródła dźwięku.

W celu uzyskania jak najwyższej skuteczności ekranów dźwiękochłonnych, ważne jest uzyskanie jak najwyższej wartości opisywanych parametrów.

Jakie czynniki są najważniejsze?

Poprawne spełnianie podstawowych funkcji ekranów dźwiękochłonnych zależne jest od bardzo wielu czynników. Są to między innymi:

  • położenie obiektu lub terenu, który ma być chroniony przez ekran,
  • wysokość danego ekranu akustycznego
  • miejsce, w którym znajduje się ekran względem krawędzi jezdni,
  • rodzaj hałasu jaki ma być przez ekran tłumiony.

Największą skuteczność w funkcjonowaniu ekranu dźwiękochłonnego można osiągnąć w szczególności podczas konstruowania wysokich budowli, np. połączenia ekranu z wałem ziemnym.

Komentarze