Alternatywne źródła energii - rodzaje, korzyści, zastosowanie

Rózne alternatwne źródła energiiAlternatywne źródła energii są to źródła odnawialne, z których można czerpać energię bez uzależnienia od komercyjnych dostawców i bez obaw, że ta energia się wyczerpie. W dobie coraz większych opłat za energię i większej świadomości jeśli chodzi o ochronę środowiska i zmiany klimatyczne źródła alternatywne mają szersze zastosowanie i zapotrzebowanie na nie wzrasta.

Projektowane są obecnie domy wykorzystujące właśnie te źródła, np. domy z kolektorami słonecznymi. Zasoby węgla i ropy naftowej maleją, wzrastają koszty transportu tych paliw. Wzrasta także zanieczyszczenie środowiska i wnikanie dwutlenku węgla do atmosfery co powoduje na przykład silne anomalie pogodowe, huragany, powodzie. Zużycie energii obecnie znacznie wzrasta co kieruje na większe skupienie się na alternatywnych źródłach energii i optymalizacji kosztów jeśli chodzi o samo wytworzenie energii.

Do alternatywnych metod pozyskania energii zaliczamy energię wodną (koła wodne), powietrza, wiatru (turbiny wiatrowe, wiatraki), słoneczną (kolektory słoneczne), geotermiczną pochodzącą z Ziemi, biomasę, biopaliwo.

Rodzaje alternatywnych źródeł energii

Do wykorzystania energii słonecznej stosowane są urządzenia absorbujące, ustawiane pod odpowiednim kątem do padających promieni słonecznych. Stosowane są tzw. kolektory słoneczne. Energia wykorzystywana jest na przykład w domkach jednorodzinnych do ogrzewania wody. Powstało też kilka elektrowni słonecznych na świecie. Jedną z bardziej znanych jest Elektrownia Solar One w Kalifornii.

Energia wiatru wytwarzana jest za pomocą turbin wiatrowych. Nie produkują one żadnych zanieczyszczeń do atmosfery. Turbiny wiatrowe, wiatraki mają zamieszczone łopatki, które popycha wiatr, a te napędzają generatory prądu elektrycznego. Ze względu na zmienną siłę wiatru stosowane są generatory magazynujące energię. Niezbędne są tu wcześniejsze pomiary wiatru i wytypowanie odpowiedniego miejsca na wybudowanie takiej turbiny wiatrowej.

Zasoby wody pozostają w ciągłym ruchu. Dlatego też energia wodna jest także zaliczana do alternatywnych źródeł energii. Stosowane są tu młyny, koła wodne i ciężkie zapory wodne, które wykorzystując spiętrzoną wodę napędzają generatory prądu. Koszty takiej energii są niewielkie, a okres użytkowania jest dłuższy niż np. elektrowni cieplnych. W Polsce także możemy natknąć się na kilka elektrowni wodnych. Fenomenem jest tu Elektrownia na górze Żar.

Energia pochodząca z wnętrza Ziemi jest zwana energią geotermalną. W związku z procesami cieplnymi zachodzącymi między jądrem Ziemi a jej powierzchnią powstaje energia cieplna, także uznawana za cenne źródło. Stosowane są tu duże podziemne zbiorniki gorącej wody lub system rur wypełnionych wodą. Opłacalnym systemem grzania jest zastosowanie pomp ciepła.

Energia biomasy np. biopaliwo, biogaz ma postać materii roślinnej wykorzystywanej głównie do ogrzewania pomieszczeń, także jako paliwo samochodowe. Oprócz drewna stosuje się tu specjalnie szybko rosnące rośliny przeznaczone do spalania np. wierzba, proso czy odpady po produkcji roślinnej np. po trzcinie cukrowej po procesie odzyskania cukru. Pozostałości po spaleniu mogą także być wykorzystane jako nawóz.

Korzyści płynące z zastosowania alternatywnych źródeł energii

Stosowanie alternatywnych źródeł energii niesie ze sobą mnóstwo korzyści. Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, oszczędność pieniędzy, zmniejszenie zapotrzebowania na wyczerpujące się zapasy paliw kopalnych, a co za tym idzie poprawa klimatu, zdrowia, zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza. Zaostrzają się także przepisy jeśli chodzi o ochronę środowiska, powtórne wykorzystywanie odpadów czy normy emisji dwutlenku węgla. W związku z tym warto zagłębić się w temat alternatywnego pozyskiwania energii i zastosować je w codziennym życiu.

Komentarze