Biometryczna kontrola dostępu - jakie rozwiązania zastosować w przedsiębiorstwie prywatnym?

Biometryczna kontrola dostępuAgencja badawcza TNS przeprowadziła w 2014 roku sondaż, z którego wynika, że znaczna część respondentów zamieniłaby tradycyjne metody uwierzytelniania i weryfikacji tożsamości (hasła, kody) na techniki wykorzystujące biometrię. 49% pytanych wolałoby uzyskać dostęp do komputera czy pomieszczeń służbowych na podstawie odcisku palca lub skanu tęczówki, bez podawania kłopotliwego do zapamiętania ciągu cyfr czy konieczności noszenia przy sobie kluczy bądź kart dostępu.

W artykule poruszamy temat zastosowania biometrii w przedsiębiorstwie. Odpowiadamy na pytania takie jak:

 • Czym jest biometria?
 • Jakie są najczęściej wykorzystywane techniki biometryczne?
 • Jak zastosować systemy biometryczne w przedsiębiorstwie prywatnym?

Czym jest biometria?

Krótko o technologii biometrycznej

Biometria to technika służąca identyfikacji ludzi na podstawie ich cech fizycznych i behawioralnych (dotyczących zachowania). Weryfikacja tożsamości może odbyć się na podstawie różnych czynników - linii papilarnych, kształtu twarzy, budowy oka, a nawet dynamiki mowy czy układu naczyń krwionośnych dłoni. Początki biometrii związane są z próbami stworzenia zabezpieczeń, które skutecznie chroniłyby wojskowe systemy informatyczne przez nieautoryzowanym dostępem.

Jak działa system biometrycznej kontroli dostępu?

Działanie biometrycznego systemu kontroli dostępu jest kilkuetapowe. W pierwszej kolejności następuje identyfikacja wprowadzanej informacji - rozpoznanie układu linii papilarnych czy barwy głosu. Następnie wynik tego procesu jest weryfikowany, czyli porównywany z danymi zgromadzonymi w bazie (np. zbiorem odcisków palców pracowników danej firmy). Na tej podstawie system decyduje o dostępie (do pomieszczenia, zabezpieczonych danych, oprogramowania) lub nie zezwala na niego. Większość systemów biometrycznych pozwala także na archiwizację zdarzeń, co umożliwia wgląd do informacji o nieudanych próbach uzyskania dostępu.

Najczęściej wykorzystywane techniki biometryczne

Dokładność metod biometrycznych w identyfikacji tożsamości ocenia się jako dużą lub nawet bardzo dużą. Systemy kontroli dostępu oparte są na analizie wybranej osobniczej (wyróżniającej każdego z nas spośród innych) cechy. Najczęściej jest to:

 • odcisk palca (charakterystyczny układ linii papilarnych);
 • dynamika głosu (zależna zarówno od budowy fizycznej kanału głosowego, jak i nawyków czy dialektu mówcy);
 • kształt twarzy (cechy geometryczne nosa, ust, oczu i zależności między poszczególnymi częściami twarzy, proporcje);
 • kształt ucha (zarówno jego zewnętrzna budowa, jak i rozkład naczyń krwionośnych);
 • układ naczyń krwionośnych dłoni (cecha osobnicza dla ludzi powyżej 18 roku życia).

Biometria w przedsiębiorstwie

Przykładowe zastosowania

Biometria wykorzystywana jest przez przedsiębiorców z rozmaitych branż - sprawdza się w IT (przy logowaniu do zaawansowanych systemów informatycznych), przemyśle farmaceutycznym czy spożywczym (dostęp do stref podwyższonego ryzyka, pomieszczeń z niebezpiecznymi substancjami), a nawet placówkach edukacyjnych (zintegrowane systemy zabezpieczeń są coraz rozwiązaniem coraz częściej spotykanym w prywatnych przedszkolach). Biometria znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie obowiązują podwyższone standardy bezpieczeństwa, wymagana jest weryfikacja tożsamości osób wchodzących czy ograniczenie dostępu do wybranych pomieszczeń.

Biometryczna kontrola dostępu w firmie - dlaczego warto?

Systemy kontroli biometrycznej to nie tylko zabezpieczenie przed niepożądanym dostępem, ale także rozwiązanie wspomagające kontrolę pracowników i pozwalające na optymalizację samego procesu pracy. Biometria umożliwia szybkie pozyskanie informacji na temat tego, kto przebywa na terenie przedsiębiorstwa i w której części budynku się znajduje. System przydaje się także w sytuacjach krytycznych - lista ewakuacyjna, której wygenerowanie zajmuje do kilku sekund, może uratować życie pracowników w razie pożaru czy innego losowego zdarzenia.

Systemy biometrycznej kontroli dostępu mogą zostać zintegrowane z kamerami czy innego rodzaju systemami już zainstalowanymi w przedsiębiorstwie. Dzięki temu możliwe jest monitorowanie wielu aspektów życia firmy, m.in:

 • kontrolowanie przejść, szlabanów wjazdowych, wind;
 • rejestracja czasu pracy zatrudnionych;
 • prowadzenie "księgi gości";
 • zabezpieczenie przestrzeni, w której zastosowanie tradycyjnych zabezpieczeń (np. zamków) z jakichś względów nie jest możliwe.

Autor: www.autoid.pl.

Komentarze

KontrolaDostępu
Systemy biometrycznej kontroli dostępu są obecnie bardzo popularne. W firmach najczęściej wybieraną metodą identyfikacji biometrycznej są linie papilarne ze względu na ich użyteczność. Czasami identyfikacja twarzy. Układ naczyń krwionośnych nie sprawdza się przy pracownikach fizycznych, gdzie występuje zgrubienie skóry.
http://supremainc.eu