Tworzenie systemów informatycznych

Tworzenie systemów informatycznychJest kilka sposobów na stworzenie sytemu informatycznego. Modeli jest wiele, ale można wyróżniać wspólne dla nich etapy.

Pierwszy z nich określa się jako specyfikowanie oprogramowania. Na tym etapie następuje zdefiniowanie ograniczeń i funkcjonalności oprogramowania, jakie chcemy stworzyć. Musimy również zebrać wymagania.

Drugi etap do samo tworzenie oprogramowania czyli jego produkcja, oczywiście zgodna ze specyfikacja. Trzeci etap to walidacja, czyli sprawdzenie, czy wytworzony program rzeczywiście jest tym produktem, jakiego oczekujemy my lub nasz klient. Ostatni etap określa się jako ewolucję oprogramowania.

Jest to takie jego modyfikowanie, aby produkt stale spełniał potrzeby użytkownika, które stale się zmieniają.

Możemy również wyróżnić tradycyjne podejście do tworzenia systemu informatycznego. W tym przypadku słowo tradycyjne oznacza po prostu podejście niestrukturalne. W tym wypadku można mówić o niezaangażowaniu użytkowników oraz o zastosowaniu tekstowej dokumentacji. Tworzenie systemu oznacza przede wszystkim stosowanie się do dokumentu wymagań.

Na jego podstawie ustala się bazy danych, wszelkie struktury, menu oraz podział i ogólny projekt programów. W tym modelu kładzie się nacisk przede wszystkim nie na same wyniki, ale na sposób ich osiągania. Metody tworzenia systemów dzielą się również na lekkie i ciężkie. Jest wiele kryteriów, które odróżniają je od siebie. Dla przykładu lekkie obejmują tworzenie systemu ze stalą prędkością, bez nadmiernego przeciążania i forsowania.

Komentarze