Termoizolacja budynku styropianem. Rodzaje i parametry styropianu

Termoizolacja domuZastosowanie termoizolacji domów jest już codziennością. Nie ma nowo powstających budynków, w których projekcie nie zostałyby uwzględnione prace termoizolacyjne. Oprócz tego budynki komunalne starszego budownictwa, a także spółdzielcze oraz starsze domy prywatne są obecnie docieplane, a najczęściej stosowanym materiałem izolacyjnym jest styropian. Jest to istotne, gdyż dzięki materiałom izolacyjnym znacznie zmniejszają się koszty ogrzewania budynków. Czy styropian dobrze się sprawdza w roli takiego izolatora?

Jakie znaczenie ma właściwy dobór materiału do termoizolacji budynku?

Na koszty utrzymania budynku składają się m.in. wydatki na ogrzewanie i niestety należą one do najwyższych. Tutaj jednak można przeciwdziałać nadmiernym wydatkom, jeżeli zostanie zapewniona odpowiednia termoizolacja budynku. Znaczne ograniczenie ucieczki ciepła, czyli likwidacja mostów termicznych jest tutaj jedną z kluczowych kwestii, którą należy wziąć pod uwagę podczas budowy albo modernizacji domu.

Obecnie wprowadzone nowe normy określające wartość współczynnika Ep wynoszą od 2021 roku 70 kWh/m2, czyli są znacznie zmniejszone od obowiązujących poprzednio 95 kWh/m2. Współczynnik Ep określa maksymalne zapotrzebowanie roczne budynku na energię pierwotną do ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, ale także wentylacji, chłodzenia oraz oświetlenia. Obniżenie tego parametru, a de facto zwiększenie oczekiwań względem niego niesie ze sobą również podniesienie standardu względem wartości współczynnika przenikania ciepła U. Ten został obniżony dla ścian zewnętrznych z 0,23 W/m2K do 0,20 W/m2K, a dla dachów z 0,18 W/m2K do 0,15 W/m2K.

To powoduje konieczność nakładania grubszych warstw dociepleniowych z zastosowaniem klasycznego styropianu albo podjęcia decyzji o zastosowaniu jego ulepszonych odmian.

Termoizolacja budynków

Budowa obecnych domów polega na wznoszeniu ścian dwuwarstwowych. Mur nośny wykonywany jest z cegieł, pustaków, czy bloczków z betonu komórkowego, a następnie nakłada się nań warstwę termoizolacyjną. Najczęściej stosowaną przez inwestorów jest metoda lekka mokra, którą nazywa się również metodą bezspoinową, chociaż w nomenklaturze oficjalnej istnieje termin system ETICS. Izolowanie ścian polega na przyklejeniu do nich sztywnych płyt izolacyjnych, których grubość jest dobierana do zagwarantowania pożądanych parametrów cieplnych. Płyty przyklejane są za pomocą dedykowanego kleju, a przy budynkach wyższych są one dodatkowo mocowane za pomocą specjalnych kołków rozporowych z szeroką główką. Na płyty z kolei przyklejana jest siatka elewacyjna, dodatkowo wzmacniająca konstrukcję, która jest zatapiana w całości w kleju. Na wygładzoną i wyschniętą powierzchnię nakładana jest zaś warstwa ostatnia, czyli zabezpieczający całość przed słońcem, wiatrem i wodami opadowymi tynk. Jeżeli jest to tynk strukturalny, nadaje on ostateczny wygląd budynkowi, w wypadku innych tynków, niezbędne jest jeszcze nałożenie farby elewacyjnej.

Termoizolacja domu styropian
Termoizolacja domu - styropian

Używany w metodzie lekkiej mokrej materiał termoizolacyjny może być różny. Są to płyty z wełny mineralnej, pianki PIR lub pianki PUR, styrodur oraz styropian. Ten ostatni jest wybierany najczęściej przez wzgląd na dobre parametry izolacyjne, powszechną dostępność i atrakcyjną cenę, a także łatwość montażu. Popularność styropianu wynika w dużej mierze z tego, że łatwo go transportować oraz obrabiać, a docieplenia z użyciem płyt styropianowych są najlepiej opanowane wśród ekip budowlanych zajmujących się tego rodzaju pracami. Styropian najczęściej wybierany jest do docieplania ścian, chociaż zdarza się nim docieplać dachy. Jednakże zastosowanie styropianu na dachach wymaga więcej pracy, szczególnie na dachach skośnych lub wielopołaciowych. Na podłogach częściej stosowany jest wytrzymalszy na nacisk styrodur, a z kolei na docieplenie dachów już istniejących najlepiej sprawdzi się natrysk pianką PUR.

Rodzaje i parametry styropianu

  1. Klasyczny styropian, który jest wykorzystywany do termoizolacji budynków to polistyren EPS. Właściwości termoizolacyjne polistyrenu wynikają ściśle z jego budowy, na którą składają się niewielkie kulki, tworzące pomiędzy sobą zamknięte pory wypełnione powietrzem. Zarówno kulki, jak i powietrze pełnią funkcję izolacyjną, a przy tym znacznie zmniejsza się waga całego materiału. Budowa styropianu uzyskiwana jest poprzez zmieszanie styrenu z pentanem, który jest w tym duecie środkiem porotwórczym. Produkcja jednak prowadzona jest w taki sposób, że najpierw wytwarzany jet półprodukt w postaci kulek, który następnie umieszcza się w dużych formach i poddaje podgrzaniu. Taki proces powoduje podgrzanie kulek do stopnia, w którym ich powierzchnie ulegają częściowemu stopieniu, co powoduje ich łączenie, a jednocześnie całość przybiera kształt formy produkcyjnej. Dopiero po ostygnięciu odbywa się cięcie bloków styropianu na płyty dostępne później w handlu. Współczynnik przewodzenia ciepła λ klasycznego styropianu EPS oscyluje pomiędzy 0,034 a 0,045 W/mK.
    Przy nowych normach dociepleń, warstwa styropianu na budynku musi być obecnie grubsza, niż stosowano wcześniej. Grubość tej warstwy można obliczać poprzez dzielenie wartości współczynnika przewodzenia ciepła λ przez obowiązujący poziom współczynnika przenikania ciepła U. Dla styropianu EPS o współczynniku λ równym 0,034 warstwa pożądana będzie wynosić 23 cm styropianu, a przy współczynniku niższym grubość powinna zostać odpowiednio zwiększona. Jest to jednocześnie materiał, który ma wysoki współczynnik dyfuzyjności i ma niewielką nasiąkliwość, a to oznacza, że dobrze znosi kontakt z wodą, a także jest nieprzepuszczalny dla pary wodnej.
  2. Oprócz klasycznego białego styropianu, w handlu dostępny jest również szary styropian grafitowy, gdzie podczas procesu produkcji dodawany jest grafit. Domieszka grafitu sprawia, że blokowana jest emisja promieniowania podczerwonego wydostającego się z budynku, co ogranicza straty ciepła. Jednocześnie współczynnik przenikania ciepła styropianu grafitowego waha się pomiędzy 0,031 a 0,033 W/m·K, co w praktyce obniża aż o kilka centymetrów wymaganą grubość warstwy izolacyjnej budynku. Jednocześnie ten rodzaj styropianu jest niestety droższy, a ponadto bardziej podatny na szkodliwe działanie promieniowania UV. Styropian grafitowy nie może być długo eksponowany na słońce, ponieważ szybko ulega deformacjom. Docieplanie budynku styropianem grafitowym musi przebiegać więc szybciej, a przyklejony styropian powinien być również możliwie szybko pokryty warstwą kleju i tynku.

Podsumowując

Relatywnie niska cena oraz dobre parametry termiczne styropianu plasują go wysoko w przydatności do termoizolacji budynków. Ponadto jest łatwy w obróbce, szeroko dostępny w handlu i nietrudno o znalezienie firmy wyspecjalizowanej w izolowaniu budynków właśnie styropianem. Mniejsze budynki można nawet przy odrobinie dobrej woli docieplać samodzielnie.

Komentarze