Sztuczna inteligencja AI (SI) - czym jest? Rozwój, szanse, zagrożenia

Rozwój sztucznej inteligencjiNiby każdy z nas mniej więcej wie, czym jest sztuczna inteligencja, ale często nie mamy świadomości na temat tego jak działa i z czym się wiąże jej rosnąca popularność. Mimo względnej powszechności używania tego terminu, pojęcie sztucznej inteligencji nie jest łatwe do zdefiniowania. Dzieje się tak między innymi dlatego, że dziedzina ta stale się rozwija i istnieją także różne jej rodzaje.

By w pełni zrozumieć to zjawisko, często trzeba posiadać specjalistyczną wiedzę na temat nowych technologii. Warto jednak intuicyjnie wiedzieć, na czym polega to zjawisko i co może wyniknąć z jego rozwoju w przyszłości. Szybki rozwój elektroniki oraz informatyki sprzyja rozwojowi tej dziedziny nauki i mówi się, że "inteligentne maszyny" zdominują przyszły świat, wyręczając człowieka w wielu dziedzinach życia. Budzi to często niepokój, ponieważ nie do końca rozumiemy, z czym to się wiąże. Czy tego typu wątpliwości są jednak uzasadnione i człowiek może bać się zastąpienia? Perspektywa powstania inteligentnych maszyn mogących samodzielnie myśleć i podejmować decyzje to coś, co trudno sobie obecnie wyobrazić. Zwłaszcza, że skutki mogą być nieprzewidziane.

Jeszcze niedawno idea sztucznej inteligencji była czymś, co znaliśmy głównie z filmów i książek science fiction. Dziś technologia ta staje się jednak naszą rzeczywistością. Snuto prognozy, że człowiek zostanie zastąpiony przez roboty i, generalnie, nie ma dla nas nadziei. Dziś ten stosunek nieco się zmienia, choć pewne obawy nadal są aktualne. Dla człowieka współczesnego racjonalnie patrzącego na otaczającą go rzeczywistość raczej nie jest zaskoczeniem robot czy inteligentny program komputerowy, uczymy się z nimi żyć. Niesamowite tempo rozwoju pozwala nam dziś tworzyć to, co jeszcze kilka lat temu pozostawało tylko w sferze fantastyki.

Czym jest sztuczna inteligencja? Definicja

W wielkim skrócie, sztuczna inteligencja to dział informatyki zajmujący się konstruowaniem maszyn i algorytmów, których działanie posiada znamiona inteligencji przejawianej typowo przez człowieka. Wliczają się w to takie umiejętności jak: adaptacja do zmiennych warunków, podejmowanie skomplikowanych decyzji, uczenie się, rozumowanie abstrakcyjne.

W zakres sztucznej inteligencji wchodzą takie pojęcia jak:

  • algorytmy,
  • heurystyka,
  • algorytmy genetyczne,
  • systemy ekspertowe,
  • sztuczne sieci neuronowe,
  • logika rozmyta.

Zapewne niewiele nam to mówi. Jedna z obecnie najczęściej używanych definicji mówi, że jest to nauka o czynnościach, które miałyby spowodować, że maszyny będą wykonywać funkcje, które aktualnie lepiej wykonuje człowiek. Zainteresowanie tymi zagadnieniami niemal we wszystkich największych światowych ośrodkach naukowych przyczynia się do tego, że pojęcia wpisujące się w zakres sztucznej inteligencji stale ewoluują. Jest to centrum zainteresowań dzisiejszej i przyszłej informatyki. Trwają liczne badania, dzięki czemu technologia ta w ostatnich latach staje się coraz bardziej popularna i częściej stosowana. Sztuczna inteligencja z sukcesem może być w przyszłości powszechnie stosowana w takich dziedzinach jak: obszary nauki typu medycyna, ekonomia czy zarządzanie. Pozwoli to maszynom wykonywać zadania dotychczas typowo ludzkie, związane ze zdolnością do twórczego przetwarzania informacji, nie tylko mechanicznym jej przetwarzaniem.

Sztuczna inteligencja - perspektywy rozwoju

Sztuczna inteligencja często budzi strach, jednak z wieloma jej zastosowaniami mamy do czynienia już dzisiaj i nie zapowiadają one żadnej apokalipsy. Mowa tu między innymi o programach do rozpoznawania tekstów, obrazów, dźwięków, translatorach i różnego rodzaju grach symulacyjnych. Używana jest też powszechnie do np. sterowania przebiegiem procesów technologicznych w fabrykach i eksploracji danych.

Plany co do sztucznej inteligencji są bardzo ambitne. Mówi się o tym, że w przyszłości powstaną programy, które skutecznie potrafiłyby naśladować ludzką konwersację, generować zysk, grając na giełdzie, tłumaczące teksty literackie i mowę potoczną, które spełniałyby standardy nieosiągalne współcześnie dla automatycznych translatorów (jak na przykład dobieranie tłumaczenia odpowiedniego do kontekstu kulturowego i sytuacji społecznej wypowiedzi), a także odnosić sukcesy w mniej poważnych i specjalistycznych dziedzinach, jak turnieje gier komputerowych. Jak widać, możliwości jest wiele.

Szybki rozwój elektroniki oraz informatyki przekłada się na to, że sztuczna inteligencja zyskuje popularność także w biznesie. Coraz częściej używają jej przedsiębiorstwa. Zdaje się, że w tej dziedzinie życia SI naprawdę może zdominować rynek. Wykorzystywana być może do tworzenia i odkrywania nowych zależności, a więc badania zachowań klientów i skutecznego dobierania spersonalizowanych do nich treści, zwiększających prawdopodobieństwo zakupu.

Sztuczna inteligencja - zagrożenia

Sztuczna inteligencja stanowi też pewne zagrożenie. Część z nas może stać się niepotrzebna w dziedzinach, w których poruszało się całe życie. SI pozwala na uzyskanie wiedzy, którą posiada ekspert i przenieść ją do programu komputerowego i dzięki niej rozwiązywać problemy o wysokim stopniu złożoności, z którymi dotychczas mógł poradzić sobie tylko człowiek. Dzięki systemowi naśladującemu rozumowanie człowieka, określone problemy mogą być rozwiązane tak dobrze, jak by to robił człowiek będący ekspertem w tej określonej dziedzinie. Ta wątpliwość jest uzasadniona.

Rozwoju sztucznej inteligencji raczej nie da się zatrzymać. Musimy nauczyć się z nią żyć i wykorzystywać w możliwie najbardziej korzystny dla nas sposób. Trzeba się przygotować na to, że w wielu dziedzinach nas wyręczy, dlatego warto być otwartym na rozwijanie nowych umiejętności i kwalifikacji, by nie dać się tak łatwo zastąpić. W wielu jednak przypadkach obawy związane ze sztuczną inteligencją są przesadzone. Istnieje mała szansa na to, by maszyny zdobyły samoświadomość i zbuntowały się przeciwko nam. W przyszłości inteligentne maszyny nie będą chodzącymi i mówiącymi robotami gotowymi przejąć władzę nad światem. Tworzone są po to, by nam pomagać i pewnie na tym skończy się ich rola. Oczywiście nie da się wykluczyć niebezpiecznego wykorzystania tej technologii, warto mieć jednak nadzieję, że tak się nie stanie i sztuczna inteligencja będzie dla nas przede wszystkim ułatwieniem w walce z wyzwaniami przyszłości.

Komentarze