Szkolenia na elektryka - czy uprawnienia SEP są dożywotnie i kto może zapisać się na kurs SEP?

Uprawnienia SEPPraca w branży energetycznej jest nie tylko perspektywiczna, ale również wiąże się z koniecznością nieustannego doskonalenia swoich kompetencji. Czy uprawnienia SEP (sepowskie) wystarczy uzyskać raz, czy też należy je odnawiać co pewien czas? Dowiedz się też, kto może wziąć udział w szkoleniu SEP.

Czy uprawnienia SEP są dożywotnie?

Odpowiedzi na pytanie, czy uprawnienia SEP są dożywotnie, należy szukać w aktualnych przepisach – a precyzując w ustawie Prawo energetyczne. Przez wiele lat uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych rzeczywiście były przyznawane bezterminowo. Jednak w 2005 r. w tym zakresie została wprowadzona zmiana i do dziś świadectwa kwalifikacyjne są wydawane na okres 5 lat, a po tym terminie tracą ważność. Dlaczego uprawnienia SEP nie są już przyznawane dożywotnio?

Kurs SEP

Powodów, dla których wprowadzono 5-letni okres ważności świadectw kwalifikacyjnych, jest kilka. Przede wszystkim było to podyktowane kwestiami bezpieczeństwa. Okresowe sprawdzanie kwalifikacji powoduje, że osoby z uprawnieniami muszą odświeżyć swoją wiedzę. Inne źródła zmiany przepisów w tym zakresie to:

  • chęć zwiększenia efektywności użytkowania niektórych paliw, co wiąże się ze wzrostem zapotrzebowania na odpowiednio przeszkolonych fachowców,
  • rozwój technologii w systemie energetycznym – co wymaga ustawicznego podnoszenia kwalifikacji przez pracowników,
  • rekomendacje stowarzyszeń, organizacji i pracodawców – grupy te wskazywały na korzyści płynące z cyklicznego uzupełniania wiedzy przez fachowców.

Kto może zapisać się na kurs SEP?

Zmiany w życiu zawodowym są dla wielu osób impulsem do rozważenia zdobycia uprawnień SEP. Jakie wymagania trzeba spełnić, aby wziąć udział w kursie (szkoleniu) przygotowującym do uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego niezbędnego do zajmowania się eksploatacją lub dozorem urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych? Okazuje się, że wymagania są minimalne – uczestnik musi być pełnoletni i mieć podstawową wiedzę z zakresu elektroenergetyki.

Kursy i szkolenia SEP G1, G2 i G3 są przeznaczone również dla osób planujących odnowić uprawnienia. Chociaż członkowie tej grupy mogą przygotować się do egzaminu we własnym zakresie, to uczestnictwo w kursie czy szkoleniu jest najprostszym sposobem, aby odświeżyć i usystematyzować swoją wiedzę oraz uzupełnić ją o nowe zagadnienia. Z tego względu udział w szkoleniach czy kursach jest rekomendowany fachowcom posiadającym świadectwo kwalifikacyjne, które wkrótce straci termin ważności.

Kursy SEP

Dlaczego warto zapisać się na kurs SEP?

Podstawowym celem każdego szkolenia SEP jest przygotowanie uczestników do egzaminu przed komisją kwalifikacyjną. Korzyści wynikających z wzięcia udziału w takim kursie jest jednak  więcej.

Kurs, szkolenie na elektryka z uprawnienia1kv.pl to sposób, aby:

  • zdobyć ciekawy zawód – osoby planujące zmienić zawód i rozpocząć pracę w obszarze np. elektryki czy ciepłownictwa zyskują w ten sposób dostęp do rzetelnej wiedzy,
  • poszerzyć swoją wiedzę z zakresu eksploatacji i dozoru sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, ciepłowniczych lub gazowych,
  • zyskać awans – dotyczy to osób, które planują zdobyć uprawnienia dozorowe i starać się o stanowisko, na którym będą kierować czynnościami pracowników zajmujących się eksploatacją.

Szkolenia SEP eliminują też problem nauki z nieaktualnych, przestarzałych materiałów. Prowadzący przekazują na kursach jedynie aktualną wiedzę – to specjaliści związani z branżą.

Ponieważ oferta szkoleniowa dla osób zainteresowanych pracą w branży energetycznej jest obszerna, warto zwrócić uwagę na to, co proponuje dany ośrodek szkoleniowy. Ważne jest też, aby wybrany podmiot działał zgodnie z wytycznymi Urzędu Regulacji Energetyki.