Czym są roboty ziemne? Rodzaje robót, wykopy, nasypy

Wykop ziemnyKażda budowa wymaga przygotowania, odpowiedniego rozplanowania, a także prac początkujących, zanim bowiem wjedzie ciężki sprzęt i roboty rozpoczną się na dobre konieczne jest przygotowanie terenu, na którym powstać ma budynek, są to tzw. roboty ziemne. Pamiętać należy również o zachowaniu bezpieczeństwa. Jest to dopiero pierwszy etap budowy, ale za to bardzo istotny.

Roboty ziemne - definicja

Roboty ziemne to wydobywanie gruntu naturalnego, czyli ziemi, jego usuwanie z pola budowy, a także przemieszczanie lub odpowiednie kształtowanie. Oczywiście wszystko musi być zgodne z wymaganiami i przepisami danego projektu.

Roboty ziemne prowadzone są, gdy mówimy o budowlach podziemnych, o fundamentach budowli nadziemnych, o kształtowaniu terenu, o kształtowaniu podłoża pod różne nawierzchnie czy o budowaniu instalacji podziemnych.

Prace zwykle polegają na odspojeniu od calizny, wydobycie tego materiału, a także jego transport, a także układanie i zagęszczanie masy ziemnej. Prace te mogą być prowadzone na różne sposoby, chociaż zwykle myśląc o tego typu zajęciu mamy przed oczami koparkę i hałdy wydobytej ziemi. Nie jest to jedyny sposób na prace ziemne. Obok przeprowadzania ich metodami mechanicznymi, czyli za pomocą maszyn, mogą być one prowadzone też ręcznie, lub też za pomocą materiałów wybuchowych, zwykle gdy mamy do czynienie za skałami lub innymi gruntami twardymi i zbitymi, których w inny sposób nie da się usunąć.

Wykopy, nasypy - rodzaje

Roboty ziemne jednak to nie tylko jej wykopywanie czy wydobywanie za pomocą koparki, chociaż tak kojarzą się one właśnie małym chłopcom i nie tylko im. Prace te mogą mieć też rożne formy - http://www.mon-bud.com/roboty-ziemne-wykopy.

Wielu fachowców dokonuje też prostego podziału robót ziemnych na wykopy i nasypy, a ich różnicowanie polega oczywiście na tym, gdzie wykonywane są prace, poniżej czy powyżej powierzchni ziemi. Wykopy czy nasypy nie muszą być też tylko tymczasowymi ukształtowaniami terenu, ale mogą być też stałym krajobrazem i sposobem ukształtowania terenu. Kolejną cechą charakterystyczną, zarówno dla jednych jak i dla drugich, jest sposób ich ukształtowania.

Na tym podstawie można też określić wielkość i rodzaj na przykład wykopu, co później umożliwi sprawne jego przemieszczanie czy przewożenie na terenie budowy lub poza jej teren. Mogą być wykopy wąsko lub szeroko przestrzenne. Mogą być również tymczasowe.

Natomiast nasypy dzielimy na: kontrolowane, gdy układa się je warstwami i zagęszcza  (chociażby w przypadku budowy dróg) oraz niekontrolowane  - czyli odkłady zwałowe oraz pryzmowe. Jak się okazuje prace ziemne nie są wcale tak proste i oczywiste, aby prawidłowo je przeprowadzić konieczna jest szeroka wiedza, a także doświadczenie, dzięki któremu możemy dobrze tą pracę zaplanować, a także przewidzieć ewentualne problemy czy komplikacje.

Bezpiecznie na budowie

Wszelkiego rodzaju roboty ziemne to również duże wyzwanie, nie tylko dla tych, którzy bezpośrednio wykonują wszystkie prace z tym związane. Czyli nie tylko dla operatora koparki czy równiarki, nie tylko dla tego, kto ma w ręku łopatę czy wytyczna kolejne punkty do realizacji całego planu. Jest to także odpowiedzialność wszystkich osób, które troszczą się za bezpieczeństwo. Jak na każdej budowie, również i tutaj przy pracach ziemnych mogą zdarzać się różne wypadki i nieszczęścia, i trzeba zrobić wszystko, aby och uniknąć.

Życie i zdrowie pracownika powinno być zawsze priorytetem dla każdego kierownika, dyrektora oraz wszelkich innych osób, które zajmują kierownicze stanowiska. Roboty ziemne mogą być niebezpieczne, ponieważ ktoś może zostać zasypany ziemią, może wpaść tez do głębokiego wykopu, nawet z powodu uderzenia łychą koparki oraz wiele innych. O swoje zdrowie dbać powinni też sami pracownicy i mieć oczy dookoła głowy.

Roboty ziemne to duże wyzwanie logistyczne i z pewnością jego realizacja zależy od spełnienia wielu warunków. Aby wszystkie one mogły zaistnieć i zostać spełnione swoją pracę musi włożyć w to wiele osób.

Źródła:

Komentarze