Kurs na licencję BVLOS - jak przebiega?

Licencja BVLOSObecnie wyjątkowo popularne są drony, czyli bezzałogowe statki przystosowane do latania w powietrzu. Służą one głównie do robienia atrakcyjnych fotografii i nagrywania krótkich filmów z lotu ptaka. Jeśli ktoś chce używać takiej maszyny w celu zarabiania pieniędzy albo świadczenia specjalistycznych usług, to powinien koniecznie zapisać się na kurs przygotowujący do egzaminu na świadectwo kwalifikacji BVLOS.

Idealne rozwiązanie dla profesjonalistów

Beyond Visual Line of Sight (w skrócie BVLOS) oznacza wszelkie operacje poza zasięgiem wzroku operatora dronu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ich wykonywanie wymaga zawsze dysponowania formalną licencją. Aby ją uzyskać, trzeba najpierw wziąć udział w szkoleniu obejmującym cześć teoretyczną oraz praktyczną. Oba etapy kończą się egzaminem państwowym, o czym więcej w kolejnych akapitach. Uprawnienia BVLOS pozwalają przede wszystkim na przeprowadzanie lotów operacyjnych (np. w ramach poszukiwań zaginionych osób czy zapobiegania katastrofom żywiołowym), specjalistycznych (branża rolnicza, geodezyjna, ochroniarska itp.), badawczych, demonstracyjnych, wojskowych i zarobkowych. W tym ostatnim przypadku chodzi zazwyczaj o filmowanie imprez okolicznościowych i zdobywanie ciekawych materiałów, które później są zagospodarowywane w kampaniach reklamowych.

Więcej o kursie na licencję BVLOS znajdziesz na stronie: https://ironsky.pl/szkolenia-uavo/bvlos/.

Bez znajomości szeregu zagadnień teoretycznych ani rusz

Do omawianego kursu mogą przystąpić jedynie osoby powyżej 16 roku życia (niepełnoletni za pisemną zgodą rodziców), posiadające odpowiednie badania lekarskie poświadczające brak przeciwwskazań zdrowotnych do sterowania dronami. Podstawą szkolenia jest oczywiście przyswojenie wiedzy na temat aktualnych przepisów lotniczych, zaawansowanych procedur operacyjnych, technicznych środków minimalizujących ryzyko zagrożeń w powietrzu i na ziemi, osiągów systemów bezzałogowych, nawigowania, a także meteorologii. Zajęcia trwają przeważnie dwa dni i przyjmują formę wykładów prowadzonych na żywo bądź wirtualnie (poprzez dedykowaną platformę internetową) - w zależności od wybranej przez uczestnika opcji. Zwieńczenie stanowi egzamin złożony z 80 pytań testowych, na których rozwiązanie mamy dokładnie godzinę. Warunkiem zaliczenia jest zdobycie co najmniej 75% prawidłowych odpowiedzi.

Obecność doświadczonych fachowców ułatwia naukę

Cześć praktyczna kursu BVLOS odbywa się zawsze pod okiem wykwalifikowanych instruktorów, co skutkuje zaskakująco szybkim nabywaniem umiejętności w zakresie operowania statkiem powietrznym. Uczestnicy w pierwszej kolejności doskonalą przygotowanie techniczne do lotu, a następnie planują całą trasę z uwzględnieniem czynników atmosferycznych panujących w danym dniu. Dalsze kroki to precyzyjne szlifowanie pilotażu (obejmujące start, sterowanie na wysokości i lądowanie), wykonywanie rozmaitych operacji w trakcie lotu (modyfikacja parametrów, zmiana orientacji itp.), dopracowywanie współpracy z innymi użytkownikami przestrzeni powietrznej, zapobieganie zagrożeniom w sytuacjach skrajnych, zabezpieczanie maszyny po eksploatacji oraz kompletowanie informacji niezbędnych do tworzenia orfotomap. Na koniec zostaje przeprowadzony egzamin kończący się uzyskaniem specjalnego certyfikatu kompetencji.