Istotne etapy w strategii wytwarzania produktu IT

Tworzenie projektówTworzenie produktów technologicznych oraz wdrażanie innowacyjnych projektów IT wymaga kompleksowego podejścia. Jednym z najważniejszych elementów jest strategia produktowa. Plan działań, który pozwoli na stworzenie funkcjonalnego produktu technologicznego i jednoczesne wdrożenie go na rynek lub do użytku w organizacji. Kluczowe pojęcia na etapie ustalania strategii produktu w ujęciu Agile to faza discovery oraz kick off.

Faza discovery a projekty i produkty IT

Pierwszym etapem, który pozwala na skuteczne wejście z produktem lub nową technologią IT na rynek jest faza discovery. Ten etap jako jeden z pierwszych cykli tworzenia cyfrowego produktu pozwala na zebranie wszystkich założeń projektowych, a także informacji o grupach odbiorców, które pozwalają na wyznaczenie dalszych kroków działań. Dzięki fazie discovery można nie tylko jasno określić cele projektu, ale także wyznaczyć strategię rozwoju produktu. Discovery workshop to proces spoglądania na projekty IT w postaci warsztatów produktowych. Po zdobyciu jak największych ilości informacji o potencjalnych odbiorach projektu oraz ich potrzebach, stworzenie funkcjonalnego projektu będzie znacznie łatwiejsze. W fazie discovery uzyskasz informacje dotyczące:

Tworzenie projektów

  • użytkowników oraz otoczenia produktu,
  • problemów, które można rozwiązać przy pomocy produktu technologicznego,
  • powiązań grupy odbiorców z produktem,
  • wizji produktu cyfrowego,
  • walidacji pomysłów.

Project kick off - co warto wiedzieć na ten temat?

Project kick off1 to tzw. spotkanie startowe, które może okazać się kluczowe jeśli chodzi o przykładowy projekt wprowadzenia nowego produktu na rynek. Jeszcze zanim przystąpisz do ostatecznego tworzenia np. nowej aplikacji, konieczni spotkaj się ze swoim zespołem projektowym jako inicjator pomysłu. W ten sposób poznasz osoby, które zajmą się projektem oraz omówisz najważniejsze szczegóły. Na spotkaniu można stworzyć tzw. product roadmap, czyli ogólną wizję produktu i metody jego wdrożenia na rynek. Roadmapa produktu pozwala na określenie ostatecznej fazy rozwoju produktu cyfrowego, który ma być celem zespołu. Ogólnie rzecz biorąc, kick off’y powinny być przeprowadzane zawsze przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań związanych z projektem IT.

Tworzenie projektów technologicznych - jakie jeszcze praktyki warto stosować?

Masz już jasno określone cele projektu oraz znasz mierniki sukcesu? Na etapie tworzenia i wdrażania projektów IT warto pomyśleć o dobrym planowaniu zachowań użytkowników oraz określeniu metod odpowiadania na ich potrzeby. Musisz pamiętać, że dobry produkt cyfrowy to taki, który rozwiązuje problemy potencjalnych użytkowników, ale także umożliwia ich szybkie wdrożenie w działanie np. aplikacji. Oto lista podstawowych elementów, które wpływają na szybszą realizację projektów:

  1. Analiza potrzeb grupy odbiorców.
  2. Planowanie projektu IT.
  3. Fizyczne tworzenie projektu, czyli product development.

Najważniejszym elementem, który w dużym stopniu wpływa na powodzenie wdrażanego produktu IT na rynek jest odpowiednia komunikacja zespołu. Warto wcześniej zapoznać się ze swoim zespołem, ustalić wspólne cele oraz jasno określić działania. By utrzymać poziom komunikacji na jak najlepszym poziomie, warto zatrudnić specjalistę, czyli Product Ownera, który dopilnuje wszystkich prac związanych z wdrażanym projektem IT.

Tworzenie dedykowanego oprogramowania dla firm wymaga nie tylko zaangażowania ze strony software house’u, ale i sporego doświadczenia w tym zakresie. Uwzględniając wszystkie elementy, które wpływają na przyśpieszenie wdrażania produktów w organizacjach, można znacznie szybciej przeprowadzić zaplanowane prace z tym związane. Pamiętaj, że samo wdrożenie produkty na rynek to nie wszystko - liczy się także jego odpowiednie zaprojektowanie i stworzenie funkcjonalności, które sprawdzą się na co dzień w przedsiębiorstwie.

Przypisy:

  1. https://inwedo.com/project-kickoff-key-for-software-development-management-inwedo/

Komentarze