Inteligentne systemy łączności - systemy przyzywowe

Systemy przyzywoweSystemy przyzywowe są wykorzystywane do powiadamiana konkretnych osób, jakie działania należy podjąć, gdy określone zdarzenia wymagają ich uwagi.

Współczesne zaawansowane systemy przyzywowe oparte na oprogramowaniu może przetwarzać złożone i potencjalnie chaotyczne sytuacje w czasie rzeczywistym do gładkich płynnych sekwencji i wysoce skutecznych wskazówek, przesyłając je do właściwych ludzi we właściwym czasie.

Tradycyjne a nowoczesne systemy przyzywowe

Na początku, systemy przywoławcze były to proste systemy nagłośnienia, których dźwięki wydobywały się z głośników rozmieszczonych wokół budynku. Była to była transmisja dźwięku w najgorszym wydaniu. To nie było selektywne. Każdy mógł je usłyszeć. To było uciążliwe, nieefektywne i brakowało prywatności. Teraz, technologia bezprzewodowa i informatyka połączyły swoje siły produkując urządzenia nowej generacji. Od obecnych systemów przywoławczych oczekuje się,że będą inteligentne, selektywne i rzadko będzie je słychać.

Inteligentne systemy łączności

Pomyślmy o nowoczesnych systemach przywoławczych jak o inteligentnych systemach łączności, które:

  • monitorują zdarzenia w czasie rzeczywistym
  • podejmują decyzje na podstawie zaprogramowanych przepisów
  • wiedzą, które decyzje są priorytetowe
  • powiadamiają odpowiednich ludzi
  • działają przez urządzenia komunikacji bezprzewodowej.

System przywoławczy w szpitalu

Jest prawdopodobnie najbardziej wymagającą aplikacją. Można sobie wyobrazić krytyczne zdarzenia występujące w dowolnym czasie i dowolnym miejscu. Wymagają one inteligentnego koncentratora, który może podejmować decyzje, kogo zawiadomić, jakie działania powinny być podjęte i jak szybkiej reakcji wymagają. To może być pocieszające dla pacjentów patrzeć jak spokojny personel szpitala celowo porusza się we właściwym miejscu, we właściwym czasie, będąc skutecznym podczas wykonywania swoich obowiązków.

Najnowsze systemy przyzywowe

Wśród wielu pojawiających się systemów na uwagę zasługuje optyczno - magistralny system przyzywowy CareMed, którego elementy komunikują się dzięki programowalnym modułom salowym w postaci terminali lub lampek oraz centrali dyżurnej bądź oddziałowej. Wymiana informacji odbywa się drogą cyfrową, co daje duże możliwości w zakresie funkcjonalności systemu. Cechuje go intuicyjna obsługa i możliwość rozbudowy o elementy peryferyjne(aparatura medyczna, sygnalizatory optyczne lub akustyczne).

Drugi z systemów jest nieco bardziej zaawansowany to - system przyzywowy CareMed IP. Umożliwia on w prosty sposób skomunikować się z elementami peryferyjnymi i innymi systemami takimi jak kontrola dostępu, system przeciwpożarowy czy telefony DECT. Dzięki aplikacji iNurse dostępnej na telefony typu smartfon zyskujemy mobilność personelu, ponieważ wszystkie informacje systemowe będą wyświetlane także na ekranie telefonu. Pozwala to ograniczyć czas potrzebny na reakcję co przekłada się na zwiększenie bezpieczeństwa na oddziale i ograniczenie załogi.

I trzeci - system przyzywowy CareMed IP E+. Dzięki temu systemowi zyskujemy dostęp do podglądu zdarzeń i konfiguracji z każdego miejsca na świecie rejestracja czasu obsługi poszczególnych pacjentów współpraca z zewnętrznymi systemami rejestrowanie pracy personelu łatwa rozbudowa do systemu CareMed IP z dotykowymi terminalami salowymi. System CareMed IP E+ to system przyzywowy składający z punktów węzłowych (nodów IP) komunikujących się w technologii IP (Internet Protocol) czyli protokołu internetowego. Dzięki takiemu podejściu użytkownik ma bardzo duże pole w konfiguracji oraz rozbudowie systemu w przyszłości o dodatkowe funkcje.

Wszystkie te systemy przyzywowe mogą być z dużym powodzeniem wykorzystywane również poza szpitalem. W klinikach, domach opieki, sanatoriach, ale również w hotelach czy więzieniach. We wszystkich tych instytucjach jesteśmy zmuszeni reagować szybko i we właściwej kolejności. Nowoczesne systemy przyzywowe nie tylko wpływają na zwiększenie efektywności pracy, ale także na wzrost poczucia bezpieczeństwa.

Źródła:

Komentarze