Eurowag

EurowagRozwój przedsiębiorstwa transportowego jest, a przynajmniej powinien być priorytetem w nowoczesnym zarządzaniu. Jednak sukces nie wynika jedynie z liczby posiadanych pojazdów. Jak pokazują ostatnie badania preferencji klientów firm przewozowych, zasoby floty usługodawcy nie były najistotniejszym kryterium wpływającym na decyzje o wyborze konkretnego przewoźnika.

W pierwszej kolejności brane były pod uwagę procesy wynikające bezpośrednio ze sprawności zarządzania, mianowicie terminowość, bezpieczeństwo i koszty. Zatem, planując długofalową strategię rozwoju i konkurencyjności, należ rozważyć wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu. Jak, nie zwiększając zatrudnienia, można dostosować się do wymogów rynku? Eurowag sprawia, że jest to jak najbardziej możliwe.

Sukces w zasięgu ręki

Abstrahując od czysto spedycyjnych zagadnień, jakim muszą sprostać transportowcy, pozostają jeszcze kwestie ekonomiczne i kontrolne. Nie od dzisiaj wiadomo, że pieniądz zaoszczędzony, to pieniądz zarobiony.

Wystarczy wyobrazić sobie sytuację, w której aktywa zostają automatycznie powiększone o zwroty podatkowe, a wszystko za sprawą w pełni zautomatyzowanych procesów, czyli bez potrzeby angażowania dodatkowych zespołów księgowych i prawniczych.

To nie wszystko. Wydatki poniesione na obsługę finansową przedsiębiorstwa w świetle obowiązujących przepisów stanowią koszt uzyskania przychodów, zatem zmniejszają znacząco podstawę opodatkowania. Płatnicy podatku od towarów i usług, zwiększają w wyniku zaksięgowania faktur VAT ogólną sumę podatku naliczonego.

Idąc tym tropem, przedsiębiorca znajduje fizyczną zdolność do obniżenia cen za świadczone przez siebie usługi, a w dalszej konsekwencji poważnie podnosi poziom konkurencyjności.

Eurowag oferuje znacznie więcej

Czternaście lat na rynku obsługi transportu daje podstawę sądzić, że Eurowag skutecznie rozpoznaje potrzeby klientów. Wszechstronne kierunki rozwoju widoczne są, choćby na portalu www.eurowag.com/pl. Gdzie każdy może zapoznać się z ogromnymi możliwościami firmy.

Powierzenie szeroko rozumianej telematyki systemom informatycznym i komunikacyjnym prezentowanym przez wspomniane przedsiębiorstwo daje mocne argumenty na rzecz silnej konkurencyjności przewoźnika.

Produkty Eurowag:

 • Obsługa opłat drogowych;

 • Karty płatnicze;

 • Obsługa finansowa faktur;

 • Obsługa podatkowa;

 • Źródła energii;

 • Telematyka;

 • EVA.

Obsługa opłat drogowych

W dwudziestu czterech krajach możliwe jest pokonywanie arterii komunikacyjnych i tuneli bez przeszkód dzięki bezgotówkowym opłatom drogowym. Sprawia to, iż podróż może odbywać się w sposób niezakłócony, niewymagający przestojów ani formalności.

Karty płatnicze

Kierowcy wyposażeni zostają w karty płatnicze zarejestrowane bezpośrednio na nich, bądź na numer rejestracyjny pojazdu. Natychmiastowe uzupełnianie stanu zabezpiecza pełną obsługę finansową transportu, zapewniając pokrycie na wszelkie koszty służbowe.

Obsługa finansowa faktur

System gwarantuje niemal natychmiastowe wpływy na konto na podstawie wystawionych faktur. Ponadto, dzięki korzystnym licznikom, istnieje możliwość regulowania zobowiązań w preferowanej walucie. Przy prawidłowej analizie różnic kursowych można to potraktować, jako element polityki finansowej przedsiębiorstwa, generującej dodatkowe przychody.

Obsługa podatkowa

Transport odbywający się poza granicami naszego kraju uprawnia przedsiębiorcę do licznych profitów związanych z odzyskaniem opłaconych akcyz oraz podatku VAT itd. W tym celu stworzono w pełni zautomatyzowany system, kontrolujący zdarzenia gospodarcze zaistniałe na trasach europejskich.

Paliwo i energia alternatywna

Eurowag przykłada wiele uwagi do jakości paliw stosowanych we flocie klientów. Dotyczy to także pojazdów o napędzie elektrycznym.

Telematyka

Zoptymalizowanie i organizacja przewozów towarowych i osobowych za pomocą technologii telekomunikacyjnej i informatycznej. Dzięki temu operator centrum koordynacyjnego sprawuje kontrolę w czasie rzeczywistym nad każdym wyekspediowanym frachtem.

EVA

W pełni kompleksowy system kontrolujący wszystkie zagadnienia związane z poszczególnymi spedycjami, jak i całością usług świadczonych w danym okresie.

 • Opłaty drogowe:

 • Pozycjonowanie pojazdów;

 • Kontrola czasu pracy;

 • Kontrola wydatków;

 • Optymalizacja trasy.

I wiele innych, do których dostęp można uzyskać niemal natychmiast po rejestracji dokonanej w systemie.

Pełna automatyzacja procesów gospodarczych w obrębie firmy transportowej nie tylko w znaczący sposób ogranicza rozbudowę jednostek administracyjnych, pozwala też na eliminację czynnika ludzkiego w fazie nadzoru. Innymi słowy, zmniejsza koszty pracownicze, oferując w zamian polepszenie jakości wykonywanych usług.

W przypadku rodzących się pytań warto skorzystać z formularza kontaktowego. Eksperci w dziedzinie transportu z przyjemnością udzielą wszelkich wskazówek, dotyczących możliwości poprawy wskaźników gospodarczych przedsiębiorstwa.

Komentarze