Czym jest żywność wygodna?

DietaŻywność wygodną definiuje się jako żywność dyspozycyjną i gotową do spożycia natychmiast lub po przygotowaniu, nie pochłaniającym więcej czasu niż 5 min. Przygotowanie do spożycia oznacza najczęściej krótkotrwałą obróbkę cieplną.

Na ilościowe i jakościowe kształtowanie technologii i produkcji żywności wygodnej szczególnie silny wpływ wywierają bezpośrednie wymagania konsumenta oraz postęp w technologii i wytwarzania żywności. Kluczowym elementem rozwoju produkcji dań mrożonych i gotowych jest również wyposażenie techniczne użytkownika. Konsument dzięki żywności wygodnej oszczędza czas przygotowywania posiłków. Właściciele restauracji oszczędzają miejsce - w przypadku małego zaplecza kuchennego można zwiększyć ofertę konsumpcyjną. Producent przy wytwarzaniu żywności wygodnej osiąga większy zysk z wartości dodanej.

Kształtowanie się żywności wygodnej

Pierwszy produkt tego typu powstał w 1816 roku, którym była to kawa zbożowa, wytwarzana z przemiału prażonych produktów zbożowych i cykorii powstałym. Produktem, który zrewolucjonizował branżę spożywczą, wytwarzanym na skalę przemysłową były preparaty bulionowe wyciągów mięsnych. Kostki bulionowe stały się podstawą przyszłego rozwoju przemysłu koncentratów obiadowych. Ważnym impulsem do tworzenia przemysłu koncentratów obiadowych była potrzeba wyżywienia żołnierzy. Produkcja takiej żywności o wysokim stopniu skoncentrowania oraz odpowiedniej wartości odżywczej i jakości sensorycznej wymaga nowych technologii i rozwoju nauki. Dlatego pierwsze produkty żywności wygodnej nie spełniały w dostatecznej mierze wymagań konsumentów.

Postępująca urbanizacja społeczeństw, wzrastający udział kobiet w życiu zawodowym, spowodowały znaczne ograniczenie czasu na gotowanie. Towarzyszył temu znaczny postęp technologii i wytwarzani produktów suszonych. Nowe rozwiązania aparatury umożliwiły znaczne polepszenie jakości produktów.

Formuła żywności wygodnej

Posiłki wygodne, chociaż droższe uwalniają jednak konsumenta od praco- i czasochłonnych czynności domowych. Warunkiem ich rozpowszechnienia jest jednak to, aby swą jakością i atrakcyjnością nie tylko dorównywały, ale i przewyższały produkty przyrządzone w tradycyjny sposób. Dzięki dużemu wyborowi umożliwiały zmienność jadłospisów i przystosowanie ich do gustu konsumenta. Swym składem powinny spełniać postulaty współczesnej nauki żywienia.

Duży rynek zbytu na żywność wygodną stanowią bary szybkiej obsługi. Konsument oczekuje, że można tam zjeść szybko i tanio, a jakość potraw będzie dobrej, co najmniej standardowej jakości. Te małe przedsiębiorstwa są pozbawione zaplecza kuchennego i często są obsługiwane jednoosobowo. W tym przypadku żywność wygodna i kuchenka mikrofalowa stanowią istotne rozwiązanie organizacyjne i wzbogacenie oferty jadłospisu zakładu.

Technologia otrzymywania wygodnej żywności wymaga szczególnie złożonych i wnikliwych badań. Ich zadaniem jest kształtowanie cech fizycznych i sensorycznych produktu, tak aby po jego przygotowaniu odpowiadał w pełni preferencjom jakościowym dla danego produktu. Żywność tego typu wkracza w coraz większym stopniu w model codziennej diety człowieka, skąd kształtowanie jej wartości odżywczej musi stanowić ważny element kształtowania receptury i procesu technologicznego.

Autor: www.spis.com.pl.

Komentarze