Czym jest Społeczna Odpowiedzialność Biznesu i jak wdrożyć jej zasady w firmie transportowej?

Firma transportowaGłównym celem każdej działalności gospodarczej jest pomnażanie majątku, który finalnie służyć ma maksymalnemu zbliżeniu społeczeństw do stanu dobrobytu. Problem wpływu przedsiębiorstw na otoczenie zdaje się być aktualny od początku rewolucji przemysłowej aż po czasy obecne. Skutki uboczne postępu technologicznego i rozwoju ekonomicznego uwypuklone zostały przez proces globalizacji, a ich odczuwalne dla wszystkich konsekwencje wymusiły zmiany - dzięki nim firmy podejmują dziś całe spektrum działań, które nie są bezpośrednio nastawione jedynie na zwiększanie dochodów.

Czym jest Społeczna Odpowiedzialność Biznesu?

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR - z ang. Corporate Social Responsibility) zakłada, iż przedsiębiorstwa nie są uzależnione jedynie od uwarunkowań formalno-prawnych i rynkowych, ale również powinny żyć w symbiozie z własnym - szeroko rozumianym - otoczeniem. Koncepcja CSR skłania firmy do dobrowolnego uwzględniania interesów społecznych przy konstruowaniu swoich strategii rozwoju. Odpowiedzialność przedsiębiorstw za podejmowane decyzje i działania obejmuje takie obszary, jak m.in.:

 • prawa człowieka,
 • ochrona środowiska naturalnego,
 • ład organizacyjny,
 • uczciwe praktyki operacyjne,
 • wsparcia zaangażowania i rozwoju społeczności lokalnych,
 • prawa konsumenckie.

Polityka firm, opierająca się na etycznych i przejrzystych praktykach, sprzyjać ma zrównoważonemu rozwojowi, zdrowiu i dobrobytowi społeczeństwa, ale też minimalizuje negatywne oddziaływanie na kondycję środowiska naturalnego. Kluczowym założeniem jest, iż Społeczna Odpowiedzialność Biznesu leży w interesie przedsiębiorstwa, ponieważ niesie z sobą zwiększenie uczciwej konkurencji, dostępności kapitału oraz potencjału innowacyjnego, a także przyczynia się do oszczędności poprzez zmniejszenie kosztów prowadzenia działalności. Optymalizacja w zarządzaniu zasobami ludzkimi i długofalowe poprawienie relacji z klientami to najistotniejsze z czynników społecznych CSR.

Społeczna odpowiedzialność firm transportowych

Branża transportowa należy do wiodących w polskiej gospodarce - zatrudnionych w niej jest (pośrednio i bezpośrednio) około milion pracowników, którzy wytwarzają ponad 6,5% PKB. Wysiłki przedsiębiorstw transportowych na rzecz społeczeństwa rosną z każdym rokiem, co jest dowodem na świadomość wagi problemów związanych z CSR. Implementacja zasad Społecznej Odpowiedzialności Biznesu wpływa na pozytywny wizerunek całego sektora. Jakie działania mogą podjąć firmy transportowe, aby wdrożyć zasady zgodne CSR? Oto kilka z nich:

 • Szkolenia kierowców umożliwiają osiągnięcie kilku założeń CSR jednocześnie. Nauka pod okiem wykwalifikowanych trenerów zwiększa kompetencje kierowców w zakresie bezpieczeństwa zachowań na drodze. Ekologiczna jazda staje się nieodłącznym elementem szkoleń, gdyż dzięki niej zmniejszeniu ulega zużycie paliwa, co bezpośrednio przekłada się na obniżenie kosztów funkcjonowania firmy, ale też jest formą troski o środowisko. Dlatego coraz więcej firm decyduje się na wdrożenie rozwiązań telematycznych, tj. WEBFLEET.
 • Systematyczna wymiana floty samochodowej na pojazdy o wyższym standardzie emisji spalin (obecnie najwyższą normą jest Euro 6) oraz posiadające udogodnienia techniczne przyjazne kierowcom (m.in. tempomaty. wysokie kabiny z płaską podłogą, regulowane fotele, zestawy głośnomówiące bluetooth itd.).
 • Zakup naczep dzielonych (np. typu double deck) pozwalających na minimalizację tzw. pustych przebiegów, przewóz różnego rodzaju towarów jednym transportem, dzięki wydzielonym osobnym przestrzeniom załadunkowym.
 • Propagowanie zdrowego stylu życia wśród pracowników należy do priorytetów, gdyż siedząca i stresująca praca kierowców wiąże się ze zwiększonym zagrożeniem chorobami zawodowymi, z których najczęstsze to otyłość, nadciśnienie tętnicze, dolegliwości związane z układem krążenia, zwyrodnienia stawów i mięśni. Firmy transportowe coraz częściej kładą nacisk na promowanie aktywności fizycznej (karty na siłownię) i właściwego odżywiania (zbilansowana dieta) wśród kierowców.
 • Akcje antymobbingowe, antydyskryminacyjne oraz działania na rzecz zwiększenia zatrudnienia osób niepełnosprawnych w transporcie.
 • Rezygnacja z faktur papierowych na rzecz e-faktur.

Koordynacją działań i zaleceń dla firm transportowych w zakresie dostosowania branży do wymogów Społecznej Odpowiedzialności Biznesu zajmuje się organizacja pracodawców Transport i Logistyka Polska (TLP). Raporty TLP pełnią istotną rolę w procesie ewolucji polskiego transportu i wdrażaniu standardów zgodnych z CSR.

Źródło: https://www.webfleet.com/pl_pl/webfleet.