Certyfikaty w branży IT. Czy warto o nie zabiegać?

CertyfikatCertyfikaty w ostatnich latach zyskują na znaczeniu. Właściwie trudno znaleźć branżę, która nie byłaby "definiowana" za pomocą różnych systemów certyfikacyjnych. Nie da się zaprzeczyć, że taki trend jest więcej niż zauważalny. Z drugiej strony coraz częściej zadajemy sobie pytanie - czy podobnie jak w przypadku wielu innych trendów, również i ten nie jest w pewnym stopniu tymczasowy i niekoniecznie tożsamy z realiami rynkowymi… Branża IT jest jedną z najbardziej "ocertyfikowanych". Czy bez "formalizacji" różnych umiejętności, nie będziemy mieć szans na dobry start i późniejsze awanse?

Problem jest dość złożony. Nie można tu dać jednoznacznej odpowiedzi. Wszystko zależy od indywidualnej sytuacji osoby zainteresowanej aktywnością zawodową w branży IT. Certyfikaty najlepiej spełniają swoją funkcję jako 'wisienki" na torcie, którym jest nie co innego, tylko doświadczenie.

Nic tak nie przykuje uwagi pracodawcy jak zakończone sukcesem projekty, w których brało się czynny udział. Doświadczenie, rekomendacje, konkretne wyniki - z tymi "wytycznymi" trudno konkurować jakiemukolwiek certyfikatowi.

Z drugiej strony - certyfikaty nie biorą się znikąd. Są świadectwem zaangażowania i doskonalenia umiejętności zawodowych na różnych poziomach, w tym eksperckich. Jako takie - stanowią wartość nawet na rynku IT - który jak doskonale wiemy - zdecydowanie różni się od innych branż.

Jest nadal bardzo chłonny i wielu specjalistów znajdzie tu swoje miejsce. Możliwości awansu to jednak już złożony proces. Jaką rolę odgrywają w nim certyfikaty?

Powinny być jak najbardziej wartościowe, a w związku z tym nie ma potrzeby, by "legitymować" się zbyt dużą ich liczbą. Warto skupić się na tych najbardziej "nośnych” - stanowiących dla podmiotu zatrudniającego czytelny komunikat w zakresie kompetencji posiadanych przez osobę posiadającą taki dokument.

Warto też zauważyć, że certyfikaty mogą stanowić dobre otwarcie w branży dla osób, które nie posiadają formalnego wykształcenia informatycznego, czy technicznego. Chcą jednak realizować się właśnie jako specjaliści na różnych polach IT.

Jednym z popularniejszych jest np. certyfikat Cisco, związany z aktywnością profesjonalną w sieci. Podobnie - w przypadku programowania w popularnym środowisku Java - na pewno warto posiadać certyfikat Java - Oracle Certified Professional.

Każda dziedzina IT "posiada" katalog certyfikatów, o które warto się postarać - niezależnie czy będzie to programowanie, systemy bezpieczeństwa, zarządzanie projektami, administracja, architektura itp.

Programowanie to wciąż najpopularniejsza "działka" IT. Trudno się zatem dziwić, że lista certyfikatów odnoszących się do różnych kompetencji w tym zakresie jest dość rozwinięta. Podobnie jak w przypadku innych tego rodzaju dokumentów, warto zainteresować się certyfikatami Microsoft - można tu polecić The Microsoft Certified Solutions Developer. Certyfikat stanowi poświadczenie umiejętności m.in. w zakresie coraz popularniejszych rozwiązań chmurowych.

Jeszcze raz wspomnimy tu również o certyfikatach Java - oprócz w/w OCPJP również: Java SE Programmer.

Równie duże jest zainteresowanie certyfikatami związanymi z językami programowania C i C++. W tym obszarze warto wspomnieć o: CLA - Programming Language Certified Associate, CLS - Certified Senior Programmer, czy też CPA - Certified Associate Programmer, CPS - Certified Senior Programmer.

Certyfikaty w zakresie tworzenia i utrzymywania baz danych - coraz bardziej liczące się nie tylko na rynku IT, w związku z wyjątkowo dynamicznym rozwojem zróżnicowanych baz danych.

Podobnie jak w innych dziedzinach, również i w tym przypadku jednym z cenniejszych jest certyfikat Microsoftu - Microsoft SQL Server Database Certifications.

Liczącym się certyfikatorem jest także IBM - IBM Information Management Certs i oczywiście Oracle - Oracle Cerified Proffesional.

Chcąc zapewnić sobie szansę na rozwój zawodowy jako tester oprogramowania, warto posiadać poświadczający wiedzę i doświadczenie zawodowe w tym kierunku certyfikat ISTQB CTFL - Certified Tester Foundation Level.

Na uwagę zasługują także potwierdzające określone w certyfikacji kompetencje dokumenty odnoszące się do najdynamiczniej rozwijających się obecnie i perspektywicznych w kolejnych latach technologii - m.in. chmurowych. Stąd coraz większe zainteresowanie zdobyciem certyfikatu Microsoft Certified Solutions Expert - MCSE PrivateCloud (wdrażanie i zarządzanie technologią chmur obliczeniowych - prywatnych).

Administratorzy systemów z certyfikatem RHCVA - Red Hat Certified Virtualization Administrator mają również szansę stać się bardziej konkurencyjni w tym dynamicznym obszarze rynku IT.

Do kategorii najbardziej przydatnych certyfikatów IT zaliczyć też należy wyjątkowo popularny Project Management Professional - adresowany do specjalistów ds. zarządzania projektami informatycznymi.

Lista certyfikatów, o które ubiegają się specjaliści i pretendujący do tego miana - na rozbudowanym rynku nowoczesnych technologii informatycznych i teleinformatycznych - jest oczywiście szersza.

Tak jak jednak wspominaliśmy - pozycja rynkowa, jaką chcemy osiągnąć w różnych obszarach IT, nie zależy w największym stopniu od certyfikatów. Są one atrakcyjną, ale nie zawsze niezbędną "rubryką", w udanym CV.

Artykuł został napisany przez specjalistów z firmy Datalab.

Komentarze