Technologie

Nowoczesne systemy przyzywowe Nowoczesne systemy przyzywowe

CareMed IP to nowoczesny system przyzywowy komunikujący się za pomocą protokołu internetowego. Jest zgodny z wymaganiami normy DIN 0834, część 1 i 2. Dzięki zastosowanej technologii daje olbrzymie moż