Przeznaczenie i budowa oprogramowania ERP dla firm

Oprogramowanie ERP dla firmProblemem dużych organizacji o skomplikowanej strukturze jest często brak narzędzi, pozwalających na efektywne zarządzanie. Rozwiązaniem, które stosuje coraz więcej przedsiębiorstw, jest oprogramowanie ERP dla firm.

Czym jest system ERP?

Enterprise Resource Planning, w skrócie ERP, to system Planowania Zasobów Przedsiębiorstwa. Jego głównym celem jest zintegrowanie działań i procesów inicjowanych i podejmowanych we wszystkich działach, dzięki czemu w organizacji powstaje interaktywne środowisko zarządzania procesami biznesowymi.

Z funkcjonalności oprogramowania ERP dla firm korzystają wszystkie działy, m.in. dział administracji, marketingu, sprzedaży i zakupów, produkcji, planowania, a także księgowość, kadry i płace, HR lub magazyn. Wszystkie działy w ramach jednego systemu wykorzystują wspólną bazę danych, dzięki czemu podejmowanie kluczowych decyzji i planowanie działań jest bardziej świadome i oparte na konkretnych danych.

Oprogramowanie ERP dla firm a standardowe programy dla przedsiębiorstw

Obecnie wciąż popularne jest rozwiązanie, które zakłada, że niemal każdy z działów firmy pracuje na oddzielnym programie. Do bazy danych mają więc dostęp jedynie pracownicy działu, a czasami także zarząd. W efekcie, np. kierownik magazynu jest pozbawiony informacji o planowanej produkcji i nie może efektywnie rozplanować miejsca oraz zarządzać pracą zespołu.

Dobrze funkcjonujące oprogramowanie ERP dla firm pozwala natomiast na swobodny przepływ informacji między zależnymi od siebie działami. Każdy pracownik, niezależnie od zajmowanego w organizacji stanowiska, może mieć przypisaną konkretną rolę i dostęp do bazy danych w potrzebnym mu do efektywnej pracy zakresie.

Budowa systemu ERP

Dostępne na rynku systemy ERP mają budowę modułową. Oprogramowanie można więc idealnie dopasować do potrzeb konkretnej organizacji, bez wprowadzania modułów, które nie są potrzebne do jej sprawnego funkcjonowania.

Każdy moduł systemu dostosowany jest do specyfiki pracy konkretnego działu, wspiera wewnętrzne procesy, działania i projekty. Struktura modułowa zapewnia jednocześnie dopasowanie do potrzeb poszczególnych struktur firmy i zintegrowanie wszystkich modułów w funkcjonalną całość. Wprowadzane do systemu informacje są przetwarzane w czasie rzeczywistym, dzięki czemu poszczególne zespoły na bieżąco otrzymują informacje konieczne do zachowania ciągłości pracy.

Systemy ERP wykorzystywane są głównie w średnich i dużych organizacjach, które potrzebują zaawansowanego technologicznie wsparcia w zarządzaniu.

Artykuł powstał w oparciu o materiały znalezione na BPSC.com.pl.