Programy ERP

Programy ERPCzym są i do czego służą programy ERP? Zarządzanie produkcją to bardzo skomplikowany proces. Aby był możliwy do zrealizowania, niezbędne jest dysponowanie odpowiednimi metodami i narzędziami. Systemy klasy ERP to kompletne rozwiązania informatyczne, których celem jest wspomaganie sterowania zasobami danego przedsiębiorstwa, bez względu na obszar jego działalności.

ERP (ang. Enterprise Resource Planning) to metoda organizacji, definiowania i standaryzacji procesów biznesowych, aby możliwe było efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem i uzyskanie jego wysokiej konkurencyjności. ERP to już pełne systemy software'owe, składające się z wielu modułów. Dzięki nim dana firma może posługiwać się wyłącznie jedną bazą danych, co zapewnia aktualność informacji dostępnych każdemu działowi przedsiębiorstwa, dzięki czemu wspomagają optymalizację procesów zachodzących w firmie.

Historia systemów ERP

Pierwsze systemy zarządzania pojawiły się w latach 50. XX wieku. Początkowo służyły jedynie do ewidencji zapasów magazynowych, przyjmowania i wydawania towarów czy przeprowadzania inwentaryzacji. Później ewoluowały w system MRP (ang. Material Requirement Planning), dzięki któremu przedsiębiorstwo było w stanie wyznaczyć zapotrzebowanie na poszczególne pozycje produktowe występujące w magazynie. Obliczenia odbywały się w oparciu o strukturę wyrobu, informacje o zapasach oraz harmonogram produkcji. Kolejny etap to rozszerzenie systemów MRP i powstanie systemu MRP II, z którego bezpośrednio wywodzi się system ERP.

Przede wszystkim umożliwiały kompleksowe planowanie wykorzystania zasobów oraz porządkowały procesy produkcyjne. Spełniały szereg istotnych funkcji, np. planowanie sprzedaży i produkcji, zarządzanie popytem, sterowanie zleceniami, zakupy materiałowe, planowanie zasobów dystrybucyjnych, pomiar wyników. Systemy ERP, niekiedy nazywane systemami MRP III, mają wiele wspólnego ze swoimi poprzednikami, jednak stanowią ich bardziej rozbudowaną i nowoczesną wersję. Umożliwiają integrację działań przedsiębiorstwa na wszystkich szczeblach zarządzania, co z kolei prowadzi do lepszego sterowania procesami i ich optymalizacji.

Wszystkie te czynniki mają znaczący wpływ na osiągane przez firmę zyski, zmniejszenie kosztów oraz na zaspokojenie potrzeb klientów.

Moduły systemu ERP

System ERP zazwyczaj składa się z jednej, wspólnej bazy danych oraz wielu modułów - liczba obsługiwanych procesów biznesowych może przekroczyć nawet wartość sto. Ponadto może być dopasowywany do danego przedsiębiorstwa, ponieważ moduły programów wspomagających zarządzanie firmą, są ze sobą powiązane, a jednocześnie mogą działać niezależnie.n Moduły systemu ERP obejmują m. in. takie obszary jak:

  • a) magazynowanie,
  • b) zarządzanie zapasami,
  • c) zakupy,
  • d) sprzedaż,
  • e) księgowość,
  • f) finanse,
  • g) planowanie i sterowanie produkcją,
  • h) zasoby ludzkie,
  • i) prognozowanie.

Zalety i wady systemów ERP

Nowoczesne systemy ERP to dobrze dopracowane systemy software'owe działające w oparciu o bazę danych i inne rozwiązania informatyczne. Mogą być dopasowywane do specyfiki przedsiębiorstwa, a nie na odwrót, a ponadto wpływają na sprawność zarządzania przedsiębiorstwem, ułatwiają komunikację i kontrolę wyników, zwiększają wydajność pracy, redukują zapasy, korzystnie oddziałują na obsługę klienta i szybkość realizacji zleceń. Co więcej systemy ERP są bardzo elastyczne, uporządkowane, dobrze zabezpieczone i chronione prawami dostępu.

Jak w przypadku każdego kompleksowego rozwiązania informatycznego, także wdrożenie systemu ERP może okazać się wymagające. Dostosowanie systemu do rozbudowanego przedsiębiorstwa może być nie tylko czasochłonne, ale też kosztowne. Co więcej należy też pamiętać o konieczności szkoleń, gdyż nieprzygotowany użytkownik systemu nie będzie w stanie wykorzystać w pełni jego możliwości. Bardzo ważny jest także wybór firmy, która system wdroży - taka firma powinna wykazywać zaangażowanie nie tylko w trakcie przygotowywania systemu, ale również później, w trakcie po-wdrożeniowej opieki nad systemem. Właściwy serwis to podstawa sprawnie działającego systemu ERP.

Reasumując ERP to rozbudowane oprogramowanie, w skład których wchodzi wiele modułów. Systemy te są doskonałą pomocą w planowaniu współdziałania wewnątrz firmy lub jednej firmy z drugą czy też całej grupy firm. Działanie tych programów opiera się na zapisywaniu wielu danych związanych z pracą firmy i na dokonywaniu na nich operacji. Umożliwiają przede wszystkim optymalizację zasobów danego przedsiębiorstwa i usprawnienie wykonywanych czynności.

Ocena: 5.0

Komentarze