NX CAD - projektowanie maszyn i urządzeń nigdy nie było prostsze

Stworzenie cyfrowego bliźniakaMaszyny stają się coraz bardziej inteligentne. Rozwój technologii wymusza wprowadzanie zmian także w branży producentów maszyn i urządzeń. Jednocześnie rosną wymagania klientów względem dostawców maszyn, co zmusza ich do lepszego dostosowywania rozwiązań do potrzeb użytkownika, wprowadzania ułatwień użytkowania oraz możliwie najszerszej integracji z całym środowiskiem produkcyjnym klienta.

NX CAD - wykorzystanie technologii cyfrowej w projektowaniu maszyn

Wciąż zwiększają się wymagania dotyczące niezawodności maszyn i obniżania całkowitego kosztu użytkowania. Zagadnienia te, choć do tej pory wymagały poniesienia dużych nakładów czasu i środków, na przykład na stworzenie koncepcji, zbudowanie prototypów i ich przetestowanie, obecnie - dzięki cyfryzacji wielu procesów - są możliwe do zrealizowania na ekranie komputera, w wirtualnym środowisku.

Opracowanie koncepcji pod postacią wstępnych szkiców i założeń, następnie faza projektowania produktu i ewentualnego oprzyrządowania powiązana z doborem technologii wykonania, wykonywanie analiz inżynierskich, proces wytwarzania, montażu, pakowania i inne procesy mają jeden wspólny mianownik - możliwość odzwierciedlenia ich w środowisku cyfrowym.

Jednak digitalizacja nie ogranicza się do samej cyfryzacji tych procesów. Obejmuje także wykorzystanie cyfrowego bliźniaka gotowego produktu, który pozwala wyeliminować z niego czynności niewnoszące dodatkowej wartości oraz przejść na w pełni cyfrowy cykl weryfikacji, który pozwala zyskać stuprocentową pewność co do projektu przed jego przekazaniem do produkcji.

NX CAD - szeroka funkcjonalność narzędzi

Strategia digitalizacji możliwa jest dzięki istnieniu nowoczesnych narzędzi, wśród których najbardziej kompleksowym rozwiązaniem jest oprogramowanie Siemens NX. Jest to zintegrowany system typu CAD/CAM/CAE, który zawiera bardzo bogaty zestaw nowoczesnych narzędzi dla inżynierów, którzy zajmują się tworzeniem produktów z bardzo szerokiego zakresu branż. Za fazę projektowania, od wczesnych stadiów koncepcyjnych po tworzenie geometrii oprzyrządowania produkcyjnego odpowiada NX CAD. Jest to bardzo funkcjonalny system, wyposażony w dużą liczbę aplikacji specjalizowanych, których funkcje z powodzeniem zaspokoją potrzeby większości firm produkujących maszyny i urządzenia.

Producent NX CAD, czyli firma Siemens PLM, kładzie silny nacisk na rozwój oprogramowania pod kątem jak najbardziej produktywnego projektowania. W ciągu ostatnich dwóch lat w NX zaimplementowano 45 patentów, które pozwalają zwiększyć produktywność obiegów danych, a co za tym idzie skrócić czas potrzebny na wykonanie dokumentacji 2D i 3D, co przekłada się na szybsze wprowadzenie produktu na rynek. Dodatkowo, będąc nowoczesnym narzędziem, posiada przejrzysty i intuicyjny interfejs, dostosowany także dla konstruktorów czy technologów dotychczas związanych z innym oprogramowaniem.

Jakie funkcje znajdziemy w NX CAD

NX CAD to oprogramowanie, które łączy w sobie funkcje projektowania części i złożeń o różnej charakterystyce technologicznej i przeznaczeniu. Wybiegając naprzeciw potrzebom dzisiejszych inżynierów, w oprogramowaniu znaleźć można bogate zestawy narzędzi, między innymi do modelowania bryłowego, blaszanego, powierzchniowego, do tworzenia kompletnych złożeń maszyn i urządzeń, również takich, które zawierają komponenty elektryczne czy hydrauliczne.

Tworzenie dokumentacji technicznej odbywać się może w dobrze już znanym układzie 2D, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby wykonać kompletną dokumentację techniczną w układzie 3D, wraz z umieszczeniem na niej wymiarów PMI, adnotacji produkcyjnych czy uwag dla montażystów. Taką dokumentację będzie można uruchomić na dowolnym urządzeniu wyświetlaczu mobilnym lub stacjonarnym za pomocą przeglądarki NX. Zastosowane w NX CAD funkcje wyznaczać mogą trendy w branży oprogramowania CAD/CAM/CAE, na przykład zaimplementowana unikatowa Technologia Synchroniczna. Pozwala ona edytować bieżący stan modeli oraz dane, niezależnie od tego, skąd pochodzą. Umożliwia wprowadzanie zmian zarówno w modelach, które nie mają żadnej historii (na skutek importu z innego CAD), jak i w modelach opartych na historii, w których nie uwzględniono wymaganych zmian konstrukcyjnych. Dzięki niej możliwe jest masowe edytowanie geometrii, którą wysłał nam klient bez ponoszenia straty czasu na ponowne jej tworzenie.

Tworzenie złożeń, nawet najbardziej złożonych czy o wielotysięcznej ilości komponentów, dla NX nie jest problemem. Za sprawą technologii NX Wave możliwe jest wygodne i szybkie projektowanie komponentów w kontekście całego złożenia, z zachowaniem parametryczności i dostosowania się nowo utworzonej geometrii po zmianie geometrii kontekstowej.

Połączenie wszystkich procesów

Rys. 1. W NX możliwe jest połączenie wszystkich procesów od projektu koncepcyjnego po produkt końcowy

Geometria w NX CAD

W NX CAD znaleźć można funkcje pozwalające na wielokrotne wykorzystywanie danych, umieszczanie cech czy dowolnej geometrii w podręcznej bibliotece, co pozwala na znaczne skrócenie czasu projektowania. Dzięki przemyślanej architekturze systemu oraz możliwości swobodnego dostosowania interfejsu, użytkownik może skoncentrować się na obiegach danych typowych dla poszczególnych branż, zamiast na zastanawianiu się nad sposobem stworzenia geometrii. NX CAD likwiduje bariery produktywności i łatwości modelowania, dzięki czemu zdarza się, że firmy, które zdecydowały się na wykorzystywanie tego oprogramowania, redukują docelowo liczbę swoich stanowisk CAD. Wysoka efektywność projektowania możliwa jest także dzięki wsparciu NX dla pracy współbieżnej. Firmy produkujące maszyny i urządzenia, przy wykorzystaniu NX mogą w łatwy sposób podzielić zakres prac konstrukcyjnych pomiędzy członków zespołu, aby wszyscy wspólnie, w bezpieczny sposób pracowali w kontekście całego produktu, skracając całkowity czas projektowania do niezbędnego minimum.

Projektowanie urządzenia

Rys. 2. W NX CAD z łatwością zaprojektujesz dowolne urządzenie mechaniczne, elektryczne czy hydrauliczne

Dostosowanie pakietu NX CAD do potrzeb pracy

Ponieważ branża producentów maszyn i urządzeń jest bardzo mocno zróżnicowana ze względu na technologie wytwarzania, skomplikowania produktów czy ich przeznaczenia, sposób licencjonowania systemu Siemens NX pozwala na dobór optymalnego pakietu licencji, bez narażania użytkownika na niepotrzebne koszty. Funkcjonalności NX CAD mogą być skrojone na miarę potrzeb, a dzięki temu oprogramowanie Siemens NX może być bardziej efektywnie wykorzystane do tworzenia innowacyjnych maszyn i urządzeń.

Zachęcamy do kontaktu z firmą GM System, która otrzymała status Expert Siemens Partner, jako potwierdzenie najwyższych kompetencji w zakresie CAD/CAM/CAE. Z chęcią przekażemy szczegóły czy zaprezentujemy funkcjonalności NX w trakcie prezentacji zdalnej, czy bezpośrednio u Państwa w firmie.

Opracował: Jakub Kręcisz

Ocena: 5.0

Komentarze