Bitcoin ma już ponad 10 lat. Jak wyglądała jego historia?

BitcoinKryptowaluty są dziś dość powszechne i chętnie stosowane. Czasami nawet ciężko uwierzyć, że jeszcze kilka lat temu, stanowiły niezrozumiały system, który budził jedynie obawy i strach. Bitcoin jest dziś znany chyba każdemu. Tak się składa, że w tym roku mija dziesiąta rocznica, kiedy ta alternatywna waluta pojawiła się na rynku p2p. Zapoznajmy się z historią najbardziej znanej kryptowaluty i sprawdźmy, czym ona tak naprawdę jest oraz jakie są korzyści z jej stosowania.

Historia i enigmatyczny twórca

Bitcoin pojawił się w roku 2009 za sprawą Satoshi Nakamoto. Tak naprawdę, do dziś nie wiadomo kto kryje się pod tym pseudonimem. Nie wiemy nawet czy jest to jedna osoba, czy może zorganizowana grupa. I choć w 2015 roku usłyszeliśmy oficjalne ujawnienie tożsamości rzekomego twórcy, to cała sprawa do dziś wydaje się mocno wątpliwa, a użytkownicy waluty nie zawierzyli temu swoistemu comingoutowi. Historia wiązała się ze śledztwem dziennikarskim, którego ustalenia doprowadziły do Craiga Stevena Wrighta, australijskiego biznesmena związanego z branżą IT. Zdaniem śledczych to on miał się kryć za enigmatycznym Satoshi Nakamoto. Sam "podejrzany" przyznał się do tego, jednak społeczność uznała, że wydarzenie to miało na celu jedynie ucięcie spekulacji i po prostu odzyskanie przez Craiga spokoju. Czy jest to prawda, dalej pewności nie mamy. Historię Bitcoina można streścić znaną maksymą "od zera, do bohatera". Tak dokładnie prezentuje się rozwój waluty, wzrost jej popularności oraz zastosowania. Początkowo, kiedy kryptowaluta pojawiła się na rynku, stanowiła jedynie formę zabezpieczenia niewielkich transakcji między osobami prywatnymi. Z czasem, zastosowanie Bitcoina znacznie rosło. Obecnie, w ten sposób można rozliczać się w wielu restauracjach czy innych oficjalnych miejscach. Można zatem powiedzieć, że ta alternatywna waluta, stała się dość powszechna. Na tym jednak nie kończy się zastosowanie Bitcoina. Jest on bowiem obecny przy naprawdę ogromnych transakcjach. Dla przykładu, jeden z wielkich światowych koncernów, przyjmuje płatności Bitcoinem za swoje apartamenty w Dubaju. Bitcoin naprawdę wszedł na wielkie salony.

Czym tak naprawdę jest ten Bitcoin?

Bitcoin jest kryptowalutą, a zatem internetową walutą o zdecentralizowanej strukturze. Oznacza to, że jednostka ta jest w pełni wolna od jakiegokolwiek podmiotu emisyjnego, nie podlega żadnemu bankowi centralnemu i nie jest w żaden sposób kontrolowana odgórnie, państwowo. Funkcjonuje ona w sieci p2p, która opiera się na bezpośredniej wymianie między stronami transakcji. Kiedy Bitcoin był powoływany do życia, jego twórca opisywał swoje zamiary jako chęć stworzenia waluty dla ludzi, która będzie przez nich tworzona i wykorzystywana, bez żadnego nadzoru i kontroli.

Charakter Bitcoina

Bitcoin ma strukturę otwartą, która opiera się na otwartym kodzie źródłowym. Dzięki temu, dostęp do waluty ma każdy jej użytkownik, który uzyskuje możliwość podglądania tego, co się z nią dzieje. Posiadacze waluty określani są mianem społeczności Bitcoina, a ta ma charakter w pełni demokratyczny. Oznacza to, że wszelkie próby dokonania zmian czy rozwoju struktury lub charakteru Bitcoina, muszą zostać zaaprobowane przez większość. Co ciekawe, mocy ewolucyjnej, która mogłaby dokonać istotnych zmian, nie posiada nawet sam jej twórca. Bitcoin jest walutą, która funkcjonuje w sieci p2p, co oznacza, że nad jej obrotem nie sprawuje kontroli żaden organ państwowy, co czyni walutę prawdziwie wolną i w pełni zależną jedynie od jej społeczności.

Czy Bitcoin to pieniądz?

Jeżeli pod pojęciem pieniądza rozumiemy jakikolwiek środek, który stanowi cel wymiany lub swoistego wynagrodzenia za dany produkt czy usługę, to Bitcoina należy uznać za pieniądz. Jeżeli jednak mamy na myśli pieniądz sensu stricte, walutę fiducjarną, to należy powiedzieć, że Bitcoin nawet nie tyle nią nie jest, co stanowi wręcz jej zaprzeczenie. Kryptowaluta funkcjonuje bowiem na zupełnie innych zasadach. Bitcoin, w przeciwieństwie do pieniądza fiducjarnego, nie jest emitowany przez bank centralny i ma pokrycie w dobrach, co jest jego najważniejszą cechą. Inaczej niż pieniądz tradycyjny, który stanowi swego rodzaju umowę między bankiem, a jego użytkownikami i nie ma on realnego pokrycia w towarach. Wartość takiego pieniądza ustalana jest umownie między państwem, popytem fiskalnym i zaufaniem obywateli. Z kolei wartość Bitcoina jest odzwierciedleniem dóbr i ustala ją jedynie prawo rynku.

Wartość Bitcoina

Wartość Bitcoina to najważniejszy aspekt, który umożliwia zrozumienie sensu jego funkcjonowania. Jej poziom ustala rynek, a dokładniej rzecz ujmując, jego użytkownicy. Najprościej mówiąc, wartość Bitcoina wynosi tyle, ile dany uczestnik jego rynku, a właściwie pewnej transakcji, zechce zapłacić za pokrycie konkretnego dobra. Wartość tej waluty to zatem ogólny trend rynkowy, tworzony przez jej uczestników, nie zaś pewna stała narzucana członkom społeczności przez jednostkę nadrzędną.

Zalety stosowania Bitocina

Bitocin jest najbardziej popularną krypotwalutą, zatem jego największą zaletą jest fakt, że można nim płacić niemal w każdym zakątku świata, a jego obieg staje się coraz bardziej powszechny. Wydaje się, że trend ten będzie się jedynie utrzymywał. Nad transakcjami z udziałem kryptowalut nikt nie sprawuje kontroli, ich obrót jest zatem wolny np. od zobowiązań podatkowych. Bitcoin to jednak przede wszystkim zabezpieczenie przed groźnymi zawieruchami w gospodarce. Jako, że waluta ta nie posiada żadnego nadrzędnego organu, jest w pełni wolna od tego, co się dzieję w światowej ekonomii. Bitcoin się zatem nie załamie, nie podlega recesji, nie traci swojej wartości np. w wyniku działań wojennych.

Artykuł przygotowany przez redaktorów bezpłatnego poradnika o Bitcoinie: OdkryjBitcoin.pl.

Ocena: 5.0

Komentarze